Матеріали до лекції “Суб’єкти господарювання”

1. Поняття та види суб'єктів господарювання.

2. Господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України.

3. Державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України.

4. Фізична особа як суб'єкт господарювання.

Нормативні акти

Література

Презентації

Матеріали до лекції “Правові засади захисту економічної конкуренції”

1. Загальні засади захисту економічної конкуренції.

Правові  засади  підтримки  та  захисту економічної конкуренції,  обмеження  монополізму  в  господарській діяльності, основи забезпечення   ефективного функціонування економіки України через  розвиток  конкурентних відносин, встановлює Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р.

Економічна конкуренція    (конкуренція)    –   змагання   між
суб’єктами  господарювання  з  метою  здобуття   завдяки   власним
досягненням   переваг   над   іншими   суб’єктами  господарювання,
внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість
вибирати  між  кількома продавцями,  покупцями,  а окремий суб’єкт
господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що
суперечать  торговим  та  іншим  чесним  звичаям  у  господарській
діяльності.

Монополізація – досягнення    суб’єктом    господарювання
монопольного (домінуючого) становища на ринку товару,  підтримання
або посилення цього становища. Continue reading Матеріали до лекції “Правові засади захисту економічної конкуренції”

Матеріали до лекції “Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання”

 1. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності.
 2. Поняття та види господарських санкцій.
 3. Поняття та види адміністративно-господарських санкцій.

 

Корисні посилання:

“Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань”

Матеріали до лекції “Господарські зобов’язання”

 1. Поняття та види господарських зобов’язань.
 2. Виконання господарських зобов’язань.
 3. Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.
 4. Припинення господарських зобов’язань.

Нормативні акти

Література

Презентації

Матеріали до лекції “Майнова основа господарювання”

 1. Право власності – основне речове право у сфері господарювання.
 2. Підстави набуття і припинення права власності.
 3. Захист права власності.

Нормативні акти

Література

Презентації

Корисні посилання

 

Continue reading Матеріали до лекції “Майнова основа господарювання”

Матеріали до лекції “Загально-правові засади господарської діяльності”

 1. Поняття та види господарської діяльності.
 2. Поняття та види господарських відносин.
 3. Нормативно-правове забезпечення господарської діяльності.

Нормативні акти

Література

Презентації

Корисні посилання

Continue reading Матеріали до лекції “Загально-правові засади господарської діяльності”

Матеріали до лекції “Правове регулювання страхової діяльності”

 1. Поняття та види страхування.
 2. Договір страхування.
 3. Поняття перестрахування.

 

Закон України “Про страхування” від 07.03.1996 р.

Глава 67 “Страхування” Цивільного кодексу України

Ст. 352 – ст. 355 Господарського кодексу України

В. Мачуський “Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття страхування”

В. Мачуський “Взаємне страхування: організаційно-правові аспекти” 

Continue reading Матеріали до лекції “Правове регулювання страхової діяльності”

Матеріали до лекції “Правове регулювання банкрутства”

 1. 1. Поняття та ознаки банкрутства.
  2. Провадження у справах про банкрутство.
 2. 3. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника.

  Нормативні акти:

 1. Глава 23 Господарського кодексу України;
 2. Господарський процесуальний кодекс України;
 3. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.1992 р.
 4. Положення про Міністерство юстиції України (постанова КМУ від 2 липня 2014 р. №228)

Continue reading Матеріали до лекції “Правове регулювання банкрутства”

Матеріали до лекції “Корпоративні правовідносини”

Прилуцький Р.Б. “ПРО ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА ТА ЙОГО МІСЦЕ У СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ” (стаття pdf)

John Armour,  Henry Hansmann Reinier Kraakman “The Essential Elements of Corporate Law” (PDF)

 

Серед теоретичних положень корпоративного права найбільше дискусій нині викликають наступні: 1) поняття корпоративного права та його місце у системі права; 2) проблема виділення відносин, що є власне предметом корпоративного права, їх правова й економічна природа; 3)  визначення поняття корпорації як ядра корпоративного права.

Continue reading Матеріали до лекції “Корпоративні правовідносини”

Матеріали до лекції “Захист прав суб’єктів підприємництва”

Розділ VIII
ПРАВОСУДДЯ

Конституція України

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.

Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.

Законом може бути визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору.

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.

Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Continue reading Матеріали до лекції “Захист прав суб’єктів підприємництва”