Організаційно-правова форма для стартапів в Україні

Ігнацевич Ю.Г., 

(юридичний інститут КНЕУ, 4 курс)

 

Проаналізувавши систему міжнародних економічних рейтингових оцінок, ми побачимо, що держави, які обрали для себе шлях інноваційного розвитку, на сьогодні займають лідируючі позиції на світовому ринку.

Названий факт підтверджують такі країни, як США, які виводять на ринок 85% інноваційного продукту, Японія – 75%, Німеччина – 55%, чого не можна сказати про Україну, яка випускає до 1% інноваційного продукту. Їх лідерство в інноваційні сфері тісно корелює з високим рівнем їх економічного розвитку. Згідно з даними Global Innovation Index 2016 Україна займає 56 місце в рейтингу 128 країн світу за рівнем розвиненості інновацій; для прикладу, США у цьому ж рейтингу посідає 4 місце, Німеччина – 10 [1]. Continue reading Організаційно-правова форма для стартапів в Україні

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРАУДСОРСИНГУ В УКРАЇНІ

Марущак Семен Володимирович,
 Юридичний інститут, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», cтудент ІV курсу

 

Як часто Ви користуєтеся інтернет-енциклопедією Вікіпедія? Статистика показала, що за жовтень 2017 року у світі було переглянуто 15 257 мільйонів сторінок Вікіпедії (сумарно усіма мовами), або майже 6 тисяч переглядів щосекунди. Але підчас використання Вікіпедії мало хто замислюється про її виникнення, про правову природу цього проекту [9].

Сьогодні краудсорсинг (або як його ще називають «людська хмара») використовується з найбільшою частотою для виконання мільйонів невеликих завдань в усьому світі. Згідно з результатами останньої доповіді Staffing Industry Analysts (SIA) обсяг витрат на краудсорсинг у світі коливається в межах 47 – 51 мільярдів доларів США. Віддалений доступ до виконання доручень, місцезнаходження підрядника без будь-якої прив’язки до місця надання послуг, на що припадає понад 80 % витрат з вищевказаного бюджету, є одним з незаперечних переваг краудсорсингу [6]. Continue reading ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРАУДСОРСИНГУ В УКРАЇНІ

Захист прав інтелектуальної власності у стартапі

Прохорова Ганна Василівна, 

ІБО КНЕУ,  1 курс бізнес-адміністрування

 

ВСТУП.

Комерціалізація інтелектуальної власності також може здійснюватися на кожному етапі. Так, університет або наукова організація може продати права на створений об’єкт інтелектуальної власності ліцензіату.

Розробник може також продати технологію як складений об’єкт інтелектуальної власності, що містить у собі винаходи, корисні моделі, промислові зразки, об’єкти авторського права, ноу-хау й інші об’єкти інтелектуальної власності. Коли продається виробництво (бізнес) за угодою комерційної концесії, то разом із приміщеннями і технологічним обладнанням передаються також права на об’єкти інтелектуальної власності, що використовуються у цьому виробництві. Continue reading Захист прав інтелектуальної власності у стартапі

Захист права інтелектуальної власності стартапів

Романчук Дарина, КНЕУ, ФЕФ, 2 курс
ФФ-201, dar.romanchuk@gmail.com

Стартап — це тільки що створена компанія (можливо навіть не є юридичною особою), яка знаходиться на стадії розвитку і будує свій бізнес на основі нових інноваційних ідей, або на основі технологій, які нещодавно з’явилися. Однією з основних ознак стартапу є новизна і унікальність ідеї. Найчастіше стартапами є абсолютно нові, інноваційні проекти, які задовольняють потреби споживачів. Це те, що робить стартап особливим та визначним, але разом з тим, і вразливим з юридичної точки зору. Чому? Continue reading Захист права інтелектуальної власності стартапів

Повідомлення про форму і тематичні блоки студентського круглого столу в КНЕУ

Засідання студентського круглого столу в КНЕУ буде проведено у формі панельної дискусії.

Питання організації і діяльності стартапів будуть обговорені учасниками круглого столу  в неформальній атмосфері, що на погляд організаторів столу надасть можливість одержати інформацію, глибина якої перевершує глибину матеріалів, представлених виступаючими один за одним доповідачами.  Кожен доповідач зможе підключитися до дискусії в слушний  момент і висловити квінтесенцію своєї доповіді.

Панельна дискусія матиме таку програму: Continue reading Повідомлення про форму і тематичні блоки студентського круглого столу в КНЕУ

Особливості оподаткування стартапів: українські та міжнародні реалії

Переваги та недоліки державної реєстрації стартапів

Мансілья Альварес Віктор Олександр Мартінович,

КНЕУ, 2 курс,  фінансово-економічний факультет

Спеціальність «фінанси та страхування», група ФФ-201

 

Мета: розкрити позитивні та негативні сторони державної реєстрації стартапів. Надати обґрунтовані поради засновникам стартапів чи варто реєструвати свій проект.

Вступ

Впродовж усього існування людства, на кожному етапі трансформації суспільства локомотивами розвитку ставали так звані «люди-ідеї»: здібні люди, що вигадували нові способи вирішення актуальних проблем або ж запропоновували новий підхід до розв’язання задач. Не є винятком і сьогодення. Саме талановиті люди, які продукують нові ідеї і є рушійною силою розвитку цивілізації. Нині такі обдаровані люди створюють стартапи. Continue reading Переваги та недоліки державної реєстрації стартапів

Особливості оподаткування стартапів: українські та міжнародні реалії

 

Камінська Марина Сергіївна, КНЕУ

факультет фінансів, ФФ-201

 

Сучасний ринок характеризується мінливістю та складністю, що, в свою чергу, потребує від підприємств та підприємців різних сфер діяльності постійного пошуку нових можливостей та нових підходів до ведення бізнесу.

Уже сьогодні провідні країни світу використовують інноваційний шлях розвитку як ефективний засіб подолання кризових явищ і підтримки конкурентоспроможності продукції. Continue reading Особливості оподаткування стартапів: українські та міжнародні реалії

Захист права інтелектуальної власності в процесі створення стартапу в ІТ-галузі

 

Гайова Тетяна Вячеславівна, КНЕУ

Фінансово-економічний факультет, група ФФ - 201

Спеціалізація «6Ф01- Фінанси та страхування»

 

 

Вступ

Експорт комп’ютерних технологій стає одним із головних джерел надходжень до бюджету і піднімає Україну у світових рейтингах. Доходи від експорту ІТ-технологій вийшли в Україні на третє місце після продукції агропромислового комплексу та металургії. У щорічному посланні до Верховної Ради президент України вперше назвав інформаційну галузь пріоритетною для розвитку експортного потенціалу та економіки України. Згідно з макроекономічним дослідженням ІТ-комітету ЕВА та PricewaterhouseCoopers, за умови позитивного сценарію підтримки ІТ-галузі на найвищому державному рівні експортно-орієнтована сфера інформаційних технологій може зрости удвічі і принести 2020 року більше 27 мільярдів гривень до держбюджету України. Continue reading Захист права інтелектуальної власності в процесі створення стартапу в ІТ-галузі

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАПУСКУ СТАРТАПУ ПІД ЧАС ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Ігнатюк Валентина Анатоліївна,
 

КНЕУ,

фінансово-економічний факультет,
 

2 курс, 

група ФФ-201

Постановка проблеми. Криза – непростий час для ринку стартапів. Однак багато успішних підприємців починали свою діяльність саме в цей період. Але коли постає питання «Чи варто запускати стартап в кризу?» існує загальноприйнята точка зору. Більшість вважає, що під час кризи потрібно «заритися в пісок» і взагалі не висовуватися. Тобто вибрати вичікувальну позицію, і дивитися, що буде далі відбуватися. Питання про створення бізнесу при цьому взагалі у багатьох не виникає, навіть у тих, хто збирався цим зайнятися в найближчий час до настання кризи. Така позиція цілком зрозуміла, адже в очікуванні краху нинішнього світоустрою під вагою курсів валют, санкцій і невпевненості в завтрашньому дні – можливі ризики від запуску власного бізнесу в цей час не дуже стимулюють стартаперів впроваджувати свої ідеї. Тому, наразі гостро необхідно визначити переваги та недоліки запуску стартапу під час економічної кризи. Continue reading ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАПУСКУ СТАРТАПУ ПІД ЧАС ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ