Карта самостійної роботи (прдсмб)

семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних) занять Максимальна кількість балів
3а систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
 
Семінарське (практичне) заняття 1. Тема 1. Загально-правові засади діяльності суб’єктів малого бізнесу.

 

 

Попередня підготовка з визначених питань.

Аналіз практичних ситуацій.

Семінар-розгорнута бесіда;

кейс-метод

 

 

5

Семінарське (практичне) заняття 2.Тема 2. Державне регулювання, нагляд і дозвільні процедури у сфері малого підприємництва.

 

 

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Аналіз та юридична оцінка практичних ситуацій.

семінар-вирішення ситуаційних вправ  

 

5

Семінарське (практичне) заняття 3. Тема 3. Право власності та інші речові права у сфері малого підприємництва.

 

 

Завчасна підготовка за визначеними питаннями теми.

Аналіз практичних ситуацій.

Семінар-конференція;

вирішення ситуаційних вправ

 

 

 

5

Семінарське (практичне) заняття 4. Тема 4. Контракти у сфері діяльності суб’єктів малого бізнесу.

 

 

Аналіз та юридична оцінка практичних ситуацій в групах психологічного комфорту. Робота в малих групах;

вирішення ситуаційних вправ

 

 

5

Семінарське (практичне) заняття 5. Тема 5. Правові засади захисту економічної конкуренції.

 

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Перевірка засвоєння знань.

Семінар-конференція;

вирішення ситуаційних вправ

 

 

 

5

Семінарське (практичне) заняття 6. Тема 6. Корпоративні правовідносини.

 

Аналіз та юридична оцінка практичних ситуацій в групах психологічного комфорту. Робота

в малих групах

 

 

5

Семінарське (практичне) заняття 7. Тема 7. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого бізнесу.

 

Завчасна підготовка за визначеними питаннями теми.

Аналіз практичних ситуацій.

Семінар-розгорнута бесіда

кейс -метод.

 

 

5

Семінарське (практичне) заняття 8. Тема 8. Правові засади оподаткування діяльності суб’єктів малого бізнесу.

 

Завчасна підготовка за визначеними питаннями теми.

Аналіз практичних ситуацій.

 Семінар-дискусія;

кейс-метод

 

 

5

Семінарське (практичне) заняття 9. Тема 9. Правове регулювання трудових відносин в сфері малого бізнесу

 

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Аналіз та юридична оцінка практичних ситуацій.

Семінар-розгорнута бесіда

кейс -метод.

 

 

5

Семінарське (практичне) заняття 10. Тема 10. Захист прав суб’єктів малого бізнесу.

 

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Аналіз та юридична оцінка практичних ситуацій.

Семінар-розгорнута бесіда

кейс -метод.

 

 

5

Разом балів за роботу на семінарських заняттях            50
За виконання контрольної роботи                              10
За виконання індивідуальних завдань
Види індивідуальних завдань
1.Підготовка презентацій            10
2. Підготовка рефератів            10
3. Підготовка есе            10
4. Підготовка тестів            10
Разом балів за виконання індивідуальних завдань            40
Всього балів за СPC            50