Правове регулювання інноваційної діяльності

Базикіна Ганна,  ЕМБ-503, КНЕУ

У даній роботі викладаються основні поняття і сутність правового регулювання інноваційної діяльності. Актуальність цієї теми полягає у тому, що впровадження науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу неможливе без регулювання цієї інноваційної  діяльності законами, що зумовлюються певними правовими особливостями.

Розуміння саме правової складової інноваційної діяльності є дуже важливим у сучасному світі, адже зважаючи на ринкові трансформації, одним з найважливіших показників економічного зростання країни є темпи розвитку інноваційної діяльності. Continue reading Правове регулювання інноваційної діяльності

Напрями вдосконалення спрощеної системи оподаткування в Україні

Томіна Анастасія, ЕМБ-503, КНЕУ

Вступ.

Розвиток економіки будь-якої країни залежить від ефективності діяльності малого підприємництва. Доходи від його діяльності становлять значну частку державного бюджету, розширюється спектр товарів та послуг, які пропонуються споживачам, підтримується високий рівень конкуренції тощо.

У сфері малого підприємництва в Україні зайнята значна частина працездатного населення. У 2013 р. в цій сфері економіки працювало близько 3 млн українців[1]. У розвинутих країнах кількість населення, зайнятого в малому підприємництві, більша, і в середньому становить близько 50–70% всього працездатного населення. Зокрема, в країнах Євросоюзу частка малого бізнесу в загальних обсягах ВВП складає 60–70%. Continue reading Напрями вдосконалення спрощеної системи оподаткування в Україні

Право інтелектуальної власності на торговельну марку

Галецька Анна, ЕМБ-503, КНЕУ

В умовах сьогодення діяльність із надання послуг, реалізації продукції неможливо уявити без використання торгових марок, які надають змогу відокремити продукцію одних суб’єктів господарювання від інших. Торговельна марка є одним із найпоширеніших об’єктів права інтелектуальної власності, які використовуються у сфері господарської діяльності.

Основною метою використання торговельних марок є індивідуалізація товарів та послуг суб’єктів господарювання. Однак в умовах сьогодення можна побачити чимало торговельних марок, які є дуже схожими зовні та використовуються для позначення тотожних категорій товарів, хоча при цьому належать різним суб’єктам господарювання.         Continue reading Право інтелектуальної власності на торговельну марку

ПРОГРАМА ЄС «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ (COSME) 2014-2020 РР»

Науменко О.О.

група ЕМБ-503, КНЕУ

 

Ще в травні минулого року Україна приєдналася до програми Європейського Союзу, яка передбачає допомогу для підприємців. Це масштабний проект, з мільярдним фінансуванням, але про нього українському бізнесу майже нічого не відомо.

На жаль, до сих пір COSME не могла запрацювати на повну, так як парламент не ратифікував її. Однак 22 лютого народні обранці в числі 226 народних депутатів офіційно схвалили угоду. Continue reading ПРОГРАМА ЄС «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ (COSME) 2014-2020 РР»