задача

Vova asked 3 months ago

Директор державного підприємства \”Ветеринарна лікарня\” через постійний брак коштів на закупівлю препаратів для тварин продав частину будинку ТОВ. Дізнавшись про це прокурор району оскаржив факт продажу до господарського суду. На якому правовому титулі майно надається державному підприємству? Чи має таке підприємсто право розпоряжатися майном? як можна вирішити цю справу?

2 Answers
cornelius1937 Staff answered 3 months ago

Шановний Vova, положення, спрямовані на регламентацію правового статусу дрежавних підприємств містяться, зокрема, в Господарському кодексі України (далі ГК). Так, ст. 73 ГК – Державне унітарне підприємство, ст. 74 ГК – Державне комерційне підприємтсво, ст. 76 ГК – Казенне підприємство.
Майно державного унітарного підприємства перебуває у державній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання чи праві оперативного управління.
Майно державного комерційного підприємства закріплюється за ним на праві господарського відання.
Майно казенного підприємства закріплюється за ним на праві оперативного управління.
Таким чином, основу правового режиму майна державних підприємств, на якій базується їх господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права – право господарського відання, право оперативного управління.
Відповідно до ст. 136 ГК – право господарського відання є речовим правом суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених ГК та іншими законами.
Власник майна, закріпленого на праві господарського відання за суб’єктом підприємництва, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства.
Відповідно до ст. 137 ГК – правом оперативного управління  визнається речове право суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених ГК та іншими законами, а також власником майна (уповноваженим ним органом).
На жаль, виходячи із умов задачі не зовсім зрозумілим є на якій підставі державне підприємство продало частину будинку ТОВ (якщо вважати ТОВ абревіатурою Товариство з обмеженою відповідальністю). 
Виходячи із загального розуміння провомочностей державного комерційного підприємства стосовно відчуження нерухомого майна видається можливим зауважити таке.
Відчужувати майнові об’єкти, що належать до основних фондів, державне комерційне підприємство має право лише за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно належить, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом.
Відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з Фондом державного майна України.
Бажаємо успіху,
KNEU’s Lawyers

cornelius1937 Staff answered 3 months ago

Крім того, подивіться відповідь на суміжне питання ТУТ