Юридична відповідальність за порушення законодавства про платіжні системи в Україні

 

Кондратенко Я. О., КНЕУ,

Факультет економіки та управління,

Група 505

 

Вступ

В роботі проаналізовано загальне поняття юридичної відповідальності та на його основі і з урахуванням специфіки діяльності вітчизняних платіжних систем виведено поняття юридичної відповідальності у сфері функціонування платіжних систем. Також розглянув впровадження в Україні, на законодавчому та практичному рівні, відносно нової функції НБУ – нагляду за платіжними системами, яким врегульовано право НБУ застосовувати заходи впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні до об’єктів нагляду.

Мета статті. Метою цієї роботи є характеристика актуальних питань юридичної відповідальності у сфері діяльності платіжних систем, виявлення її основних недоліків та напрямків його удосконалення. Continue reading Юридична відповідальність за порушення законодавства про платіжні системи в Україні

Юридична відповідальність у сфері поводження з небезпечними відходами

Бормотов Андрій, ЕМБ-503, КНЕУ

Юридична відповідальність у сфері поводження з відходами настає за вчинення екологічних правопорушень. Зокрема, у ст. 68 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року визначені такі види правопорушень у даній сфері: допущення наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище; порушення природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних радіоактивних речовин та відходів; невиконання спеціальних правил поводження з відходами, наслідком якого може бути порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище або порушення норм екологічної безпеки. Continue reading Юридична відповідальність у сфері поводження з небезпечними відходами