Завдання

Увага! Остаточний перелік завдань для самостійної роботи встановлює викладач (у межах робочої навчальної програми).

Тема 1. Загально-правові засади господарської  діяльності.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи 

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

 1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 2 Господарського кодексу України (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15), надавши відповідь на питання: «Правовий статус засновників суб’єкта господарювання». Відповідь викладіть у формі реферату.
 2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ч. 2 ст. 3 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Ознаки підприємницької діяльності». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15). Відповідь викладіть у формі реферату.
 3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 2 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

 1. Учасники відносин у сфері господарювання.
 2. Господарська діяльність та господарські відносини.
 3. Підприємництво: поняття та ознаки.
 4. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва.
 5. Ліцензування господарської діяльності.

Тема 2. Субєкти господарювання.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

 1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 55 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Види суб’єктів господарювання». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page2). Відповідь викладіть у формі реферату.
 2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 80 Цивільного кодексу України, надавши відповідь на питання: «Поняття юридичної особи». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page2). Відповідь викладіть у формі реферату.
 3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 55-1 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Фіктивна діяльність суб’єкта господарювання». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page2). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

 • Правовий статус фізичних осіб – підприємців.
 • Поняття та види господарських товариств.
 • Правовий статус акціонерного товариства.
 • Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.
 • Поняття та види підприємств.

 Тема 3. Майнова основа господарювання.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

 1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 133 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Правовий режим майна суб’єктів господарювання». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page5). Відповідь викладіть у формі реферату.
 2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 319 Цивільного кодексу України, надавши відповідь на питання: «Здійснення права власності». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page6). Відповідь викладіть у формі реферату.
 3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 418 Цивільного кодексу України, надавши відповідь на питання: «Поняття права інтелектуальної власності». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page8). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

 1. Підстави набуття і припинення права власності.
 2. Джерела формування майна суб’єктів господарювання.
 3. Захист права власності.
 4. Речові права на чуже майно.
 5. Об’єкти права інтелектуальної власності.

Тема 4.  Договори в сфері господарювання.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

 1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 180 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Істотні умови господарського договору». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page6). Відповідь викладіть у формі реферату.
 2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 638 Цивільного кодексу України, надавши відповідь на питання: «Порядок укладення договору». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page11). Відповідь викладіть у формі реферату.
 3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 182 Цивільного кодексу України, надавши відповідь на питання: «Особливості укладання попередніх договорів». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page6). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

 1. Порядок укладення, зміни і розірвання договорів.
 2. Поняття та види договору.
 3. Договір про надання послуг.
 4. Кредитний договір.
 5. Договір позики.

Тема 5. Господарські зобов’язання.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

 1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 175 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Поняття майново-господарських зобов’язань». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page6). Відповідь викладіть у формі реферату.
 2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 193 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Загальні умови виконання господарських зобов’язань». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page6). Відповідь викладіть у формі реферату.
 3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 546 Цивільного кодексу України, надавши відповідь на питання: «Види забезпечення виконання зобов’язання». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page9). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

 1. Порука і гарантія як види забезпечення виконання зобов’язання.
 2. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язання.
 3. Застава і завдаток як види забезпечення виконання зобов’язання.
 4. Притримання як вид забезпечення виконання зобов’язання.
 5. Підстави припинення зобов’язання

 Тема 6. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

 1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 218 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Підстави господарсько-правової відповідальності». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page7). Відповідь викладіть у формі реферату.
 2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 226 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Умови і порядок відшкодування збитків». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page7). Відповідь викладіть у формі реферату.
 3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 239 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Види адміністративно-господарських санкцій». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page7). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

 1. Поняття та види господарсько-правової відповідальності.
 2. Відшкодування збитків у сфері господарювання.
 3. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів господарювання.
 4. Порядок застосування штрафних санкцій у сфері господарювання.
 5. Порядок відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

 Тема 7. Правове регулювання банкрутства.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

 1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 7 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», надавши відповідь на питання: «Судові процедури, які застосовуютья щодо боржника». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-12). Відповідь викладіть у формі реферату.
 2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», надавши відповідь на питання: «Санація боржника до порушення провадження у справі про банкрутство». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-12). Відповідь викладіть у формі реферату.
 3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 77 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», надавши відповідь на питання: «Мирова угода та строк її укладення». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/page5). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

 1. Поняття та ознаки банкрутства.
 2. Учасники у справах про банкрутство.
 3. Провадження у справах про банкрутство.
 4. Санація боржника у справах про банкрутство.
 5. Черговість задоволення вимог кредиторів у справах про банкрутство.

Тема 8. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

 1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 263 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Поняття господарсько-торговельної діяльності». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page8). Відповідь викладіть у формі реферату.
 2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 265 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Договір поставки». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page8). Відповідь викладіть у формі реферату.
 3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 283 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Оренда майна у сфері господарювання». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page8). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

 1. Лізинг у сфері господарювання.
 2. Агентська діяльність у сфері господарювання.
 3. Договір страхування.
 4. Правове регулювання інноваційної діяльності.
 5. Кредитний договір.

 Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

 1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 3 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», надавши відповідь на питання: «Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12). Відповідь викладіть у формі реферату.
 2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 4 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», надавши відповідь на питання: «Види зовнішньоекономічної діяльності». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12). Відповідь викладіть у формі реферату.
 3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 7 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», надавши відповідь на питання: «Регулювання зовнішньоекономічної діяльності». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

 1. Порядок укладення зовнішньоекономічного контракту.
 2. Умови зовнішньоекономічного контракту.
 3. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів.
 4. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
 5. Захист прав суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 10. Захист прав суб’єктів господарювання.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

 1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», надавши відповідь на питання: «Види і склад вищих спеціалізованих судів». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17). Відповідь викладіть у формі реферату.
 2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, надавши відповідь на питання: «Справи, підвідомчі господарським судам». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12). Відповідь викладіть у формі реферату.
 3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 54 Господарського процесуального кодексу України, надавши відповідь на питання: «Форма і зміст позовної заяви. (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/page2). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

 1. Правовий статус міжнародного комерційного арбітражного суду.
 2. Правовий статус третейських судів.
 3. Порядок здійснення виконавчого провадження.
 4. Порядок вирішення господарських спорів.
 5. Захист прав суб’єктів господарської діяльності.

 

Share