Карта самостійної роботи з ПРГД для заочників

Карта самостійної роботи студента.

 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
1.

 

 

Тема 1. Загально-правові засади господарської  діяльності

Установча міні-лекція (конспект) 2
Міні-семінар – розгорнута бесіда 2
Тестовий контроль знань 4
2.  

Тема 2. Суб’єкти господарювання

Міні-лекція (конспект) 2
Міні-семінар – розгорнута бесіда 2
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань 4
3.

 

 

Тема 3. Майнова основа господарювання.

 

Міні-лекція (конспект) 1
Міні-семінар – дискусія 1
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань 2
4.

 

 

Тема 4. Договори в сфері господарювання.

Міні-лекція (конспект) 2
Міні-семінар – дискусія 2
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань 4
5.

 

 

Тема 5. Господарські зобов’язання.

 

Міні-лекція (конспект) 1
Міні-семінар – «мозковий штурм» 1
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань 2
6. Тема 6. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – «мозковий штурм»

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

1

1

2

7. Тема 7. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – «мозковий штурм»

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

1

1

2

20

Контрольна (модульна) робота – 5

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань
Види завдань Форма подання

 

Термін подання і реєстрація Форма контролю Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання -Реферат електронна (наприклад, 05.10.2017р.

на кафедру або на електронну пошту викладача)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника» 10
Індивідуальне  завдання за дистанційним курсом – Презентація електронна наприклад, 05.10.2017р.

 

Викладачем в онлайн-режимі 10
За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)
1. Аналіз нормативно-правового акту

2. Підготовка проекту договору

3. Підготовка тестів

 

(письмова або електронна) Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника» Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника» 5
Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань 25
Разом 50
Share