Правове регулювання господарської діяльності

Екзамен з дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності” (інформаційна довідка)

Плани семінарських занять 

Зміст дисципліни за темами 

Література

Вимоги до презентацій, рефератів, есе і тестів

Карта самостійної роботи студента

Корисні посилання

Заочна форма навчання

Share