ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 
best vpn play
 

ВСТУП

Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (далі — Положення) визначає основні принципи поточного і підсумкового оцінювання результатів навчальної діяльності студентів усіх форм навчання та рамкові умови їх реалізації.

Це Положення поширюється на оцінювання результатів навчання здобувачів освітніх ступенів бакалавр і магістр та спрямоване на реалізацію таких завдань:

 • забезпечення дотримання принципів об’єктивного оцінювання та подолання елементів суб’єктивізму;
 • підвищення мотивації студентів до систематичного засвоєння програмного матеріалу та активної роботи впродовж усього періоду  навчання, переорієнтації їхніх цілей з отримання позитивної оцінки на формування  стійких знань, умінь та навичок;
 • систематизацію знань та їх активне засвоєння;
 • не допущення розбіжностей між контрольними завданнями та змістом робочої навчальної програми з навчальних дисципліни;
 • забезпечення відкритості контролю ознайомленню студентів перед вивченням навчальної дисципліни з навчальною програмою, формами контрольних заходів і критеріями оцінювання знань, умінь та навичок;
 • створення належних умов вивчення програмного матеріалу й підготовки до контрольних заходів;
 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності освітньої діяльності науково-педагогічних працівників.

Continue reading ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Share

Уряд послабив тиск контролюючих органів на бізнес

Уряд схвалив запровадження публічної інтегрованої бази перевірок, а саме Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю). Це зробить діяльність контролюючих органів більш прозорою, прогнозованою та підзвітною. Ця система зможе забезпечити доступ громадськості, суб’єктів господарювання, органів державної влади, органів місцевого самоврядування до відомостей про заходи державного нагляду (контролю) з використанням мережі Інтернет. Відтепер органи державного нагляду (контролю) зобов’язані будуть не пізніше 15 жовтня, внести відомості щодо запланованих заходів державного нагляду (контролю), а 17 жовтня система автоматично оприлюднюватиме проект плану комплексних заходів державного нагляду (контролю).

Коротко про рішення на користь бізнесу у презентації ТУТ

Fine wine

Share

Уряд схвалив Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні до 2020 року (презентація)

Сьогодні, 24 травня, в Кабінеті Міністрів України за ініціативи Мінекономрозвитку та Першого віце-прем’єр-міністра України Степана Кубіва відбувся черговий “Дерегуляційний день”.

У рамках Дерегуляційного дня Кабінет Міністрів схвалив Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. Її реалізація сприятиме закріпленню системного підходу до формування і реалізації державної політики у цій сфері та створенню сприятливих умов для розвитку конкурентоспроможного малого і середнього бізнесу (МСБ).

З презентацією Стратегії можна ознайомитись тут: http://bit.ly/2qj4N0z

Fine wine

Share

Ентузіасти #ПРЕ (правове регулювання економіки)

Група МВ-101

 1. Антіпова Анастасія;
 2. Берладіна Анастасія;
 3. Бохан Марія;
 4. Войцеховська Анастасія;
 5. Геращенко Наталія;
 6. Ігнат’єва Валерія;
 7. Казанцева Аліна;
 8. Клименко Вікторія;
 9. Лобенко Оксана;
 10. Недзельська Олександра;
 11. Остра Катерина;
 12. Пасевич Аліна;
 13. Сухомлинова Софія;
 14. Тацій Андрій;
 15. Цвіркун Діана;
 16. Шугалій Анастасія.

Continue reading Ентузіасти #ПРЕ (правове регулювання економіки)

Share

Пільги для працюючих жінок за законодавством України

Мельникова Полина, МЕВ-1, КНЕУ

Сьогодні в нашому суспільстві склався ідеальний образ жінки, згідно з яким вона має бути не тільки матір’ю та дружиною, а й досягти суттєвих успіхів у кар’єрі. Майже кожна жінка тепер може отримати гідну освіту, обрати роботуде можливо реалізувати свої здібності та отримувати гідну зарплатнюабо побудувати власний бізнес. При цьому, зовнішні обставини іноді заважають жінкам реалізувати себе в професійному плані, оскільки деякі роботодавці вважають, що жінка, у якої є діти, не зможе ефективно та якісно виконувати свої професійні обов’язки. Іноді трапляються навіть випадки, коли жінки відчувають на собі дискримінацію через свій  сімейний стан. 

Доволі часто роботодавці грубо і безцеремонно порушують права жінок, відмовляючи їм у заслуженому кар’єрному просуванні, позбавляючи законних гарантій і пільг.

Особливо часто з несправедливими протиправними діями стикаються вагітні жінки, а також багатодітні та одинокі матері. Їм, наприклад, часто пропонують зарплату, нижчу ніж на тій же самій позиції отримують чоловіки. Це призводить до того, що багатьом жінкам доводиться робити вибір між кар’єрою та сім’єю. Таким чином, питання реалізації прав працюючих жінок є надзвичайно актуальним в даний момент.

Мета цього есе полягає в тому, щоб проаналізувати чинне законодавство в аспекті пільг, які надаються працюючим жінкам в Україні. Крім того, такий детальний аналіз дозволить нам виявити найбільш проблемні питання в цій галузі. Continue reading Пільги для працюючих жінок за законодавством України

Share

Дистанційна форма навчання – Положення (PDF)

Положення про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій (далі — Положення) визначає основні засади організації та проведення навчання як в умовах географічної віддаленості студента і викладача, так і безпосередньо в Університеті, на основі використання сучасних можливостей технологій дистанційного навчання.

Повний текст:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ (PDF)

 

Share

Дистанційна форма навчання – методичні рекомендації щодо доповнень до робочої навчальної програми (PDF)

Організація освітнього процесу для студентів дистанційної форми навчання здійснюється у міжсесійний період в системі віртуального навчального середовища Moodle та у сесійний період — під час очних зустрічей з викладачем.

Установча сесія проводиться виключно на першому курсі і присвячується технічним питанням організації навчання за дистанційною формою, які охоплюватиме робоча програма навчальної дисципліни «Університетська освіта». Під час установчої сесії зі студентами дистанційної форми навчання може проводитися й інша підготовча робота з організації освітнього процесу.

Повний текст:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо доповнень до робочої навчальної програми з наук (дисциплін) з урахуванням особливостей дистанційної форми навчання (PDF)

Share

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ) МІЖНАРОДНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ. ВІДЕНСЬКА КОНВЕНЦІЯ

Share