Categories
Uncategorized

Some Thoughts and Advice for Our Students and All Students

August 29, 2017

We are scholars and teachers at Princeton, Harvard, and Yale who have some thoughts to share and advice to offer students who are headed off to colleges around the country. Our advice can be distilled to three words:

Think for yourself.

Now, that might sound easy. But you will find—as you may have discovered already in high school—that thinking for yourself can be a challenge. It always demands self-discipline and these days can require courage.

In today’s climate, it’s all-too-easy to allow your views and outlook to be shaped by dominant opinion on your campus or in the broader academic culture. The danger any student—or faculty member—faces today is falling into the vice of conformism, yielding to groupthink.

Share
Categories
захист прав споживачів

Захист прав споживачів: судова практика з розгляду цивільних справ (2009 – 2012 рр.)

Витяг із аналізу до друку підготували суддя Верховного Суду України Т.Є. ЖАЙВОРОНОК і головний консультант управління вивчення та аналізу судової практики С.В. ПАВЛОВСЬКА

Відповідно до ст. 42 Конституції України держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.

Соціально-економічні та політичні перетворення, які відбуваються в нашій країні, розвиток ринкових відносин, свобода підприємництва, конкуренція товаровиробників сприяють насиченню ринку товарами як вітчизняного, так й іноземного виробництва, збільшенню обсягу споживання і можливості більш широкого вибору товарів (робіт, послуг). Ці процеси, на жаль, супроводжуються наповненням споживчого ринку товарами та послугами неналежної якості, а також такими, що не відповідають у повній мірі потребам і вимогам споживачів.

Share