Categories
startups

Особливості правового регулювання діяльності стартап-компаній в Україні. Товариство з обмеженою відповідальністю як оптимальна форма стартапу

Features of legal regulation of start-up companies in Ukraine. Ltd. as an optimal start-up form

Бринзак А.С., cтудент гр. ІПС-301, ІІТвЕ,  Andrii Brynzak, andriibrynzak@gmail.com

Ринок стартапів в Україні постійно зростає, так за підсумками 2015 року він продемонстрував зростання на рівні 20–30%. Найбільш динамічною сферою для стартапів є інформаційні технології (IT).

У 2015 році від продажу IT-продуктів і послуг Україна отримала понад 2,5 млрд. дол. США експортної виручки – на 25% більше, ніж роком раніше.

Зростають не тільки доходи IT-сектора, але і кількість працюючих в ньому. За підсумками 2015-го в країні налічувалося близько 90 000– 100 000 осіб, зайнятих в IT. Це один з найвищих показників в Європі, але, навіть незважаючи на це, фахівців в Україні не вистачає.

Share
Categories
startups фоп

Фізична особа підприємець (ФОП) як оптимальна форма стартапу

Sole proprietor as an optimal start-up form

Рожнятовська О. В., cтудентка КНЕУ, ІІТвЕ, гр. ІПС-301, Olesya Rozhnyatovska, leskin.slavkina@gmail.com

Якщо Ваш проект існує лише у формі ідеї, який тільки перетворюється в продукт, то краще все ж зупинитись саме на реєстрації ФОП.

Фізична особа підприємець (ФОП) – це фізична особа, яка для ведення господарської діяльності зареєстрована як підприємець без статусу юридичної особи.

Право на здійснення незабороненої законом підприємницької діяльності має фізична особа з повною цивільною дієздатністю, тобто по досягненню вісімнадцяти років.

Share
Categories
startups Інтелектуальна власність

ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТУВАННЯ СТАРТАПУ В УКРАЇНІ

THE PECULIARITIES OF STARTUP`S PATENTING IN UKRAINE

Петрусь І. С. «МЕіМ», 2 курс, ДВНЗ «Київський національний економічний Університет імені В. Гетьмана»

З кожним днем стартапи набувають все більшої популярності. «В Україні часто буває, що винахідники не отримують за свої розробки належного роялті. Зокрема, і через те, що не знають, як захистити свою інтелектуальну власність», – зазначила президент NDI Foundation Ольга Крупська. Саме тому патентування є невід’ємною частиною комерціалізації стартапу.

Патентування — затвердження документом — торговим патентом права суб’єкта господарювання на те, щоб займатися певними видами підприємницької діяльності впродовж встановленого строку. Патент – це перш за все гарантія ваших прав на той чи інший винахід. Проте його наявність самого по собі не надає ексклюзивного права власності на ваш стартап. Патент захищає лише комерційні права автора, тобто дає йому можливість отримати прибуток з власної розробки. А сама технологія може бути використана іншими людьми для розвитку науки.

Share