Categories
business business law презентації

Дозволи і ліцензії необхідні для створення бізнесу в Україні

Дозволи і ліцензії необхідні для створення бізнесу в Україні from Kyiv National Economic University
Categories
business business law Doing business презентації цивільне законодавство

Право власності і право інтелектуальної власності

Право власності і право інтелектуальної влсності from Kyiv National Economic University
Categories
business business law Doing business презентації

Захист прав суб’єктів підприємництва

Захист прав суб'єктів підприємництва from Kyiv National Economic University