НЕУСТОЙКА: СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИ ВИД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ?

 

Лілія Дьоміна, КНЕУ

ВСТУП

З вдосконаленням економічного (зокрема ринкового) життя надзвичайно важливо створити умови для його безпечного динамічного розвитку та стабільного захисту. З різноманітністю правовідносин зростає і різноманітність ризиків, тому важливо їх не лише враховувати, а і мінімізувати – диверсифікувати.

За своєю природою незабезпечене зобов’язання є свідченням або абсолютної впевненості у контрагенті, або цілковитого незнання законодавства, що передбачає можливості зведення ризиковості до мінімуму. Одними із таких способів боротьби з недобросовісними боржниками є поіменовані види забезпечення виконання зобов’язання, передбачені у 49 главі ЦКУ.

Серед таких способів вирізняються декілька статей, що регламентують забезпечення за допомогою неустойки (штрафу, пені).

Чи забезпечується-таки зобов’язання таким шляхом? Чи сприяє це мінімізації ризиків? І, на сам кінець, чим є за своєю природою цей іститут? Continue reading НЕУСТОЙКА: СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИ ВИД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ?

Share