ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Ксенія Кухарчук, ПРАВО2019, КПІ

Стаття присвячена проблемі правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з посмертним донорством. Особливу увагу звернено на поняття «поінформована згода» чи «презумпція незгоди», а також деякі інші положення, передбачені законом України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині». Розглянуто порядок функціонування Єдиної Державної Інформаційної Системи Трансплантації.

Вступ. Питання трансплантології вже давно потребувало розробки актуальної правової бази в Україні, яка б відповідала європейським стандартам, зокрема. Наразі прийняття «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» від 17.05.2018 вказує на стабілізацію державної політики в цій сфері, втім, деякі аспекти реалізації закону викликають потребу в додатковому тлумаченні чи прийнятті нормативно-правових актів. В країнах Європи правове підґрунтя для розвитку такого явища як донорство розвинуто значно краще, ніж у нашій державі, що більшої мірі позитивно віддзеркалюється на рівні життя та здоров’я населення цих країн. Разом із тим процедура трансплантації органів в Україні знаходиться на шляху до її широкого практичного застосування.

Постановка завдання. Метою статті є виявлення, аналіз і висвітлення правових проблем, пов’язаних із донорством, окреслення шляхів удосконалення чинного законодавства, використовуючи досвід інших держав; запропонувати вирішення цих проблемних питань в умовах сучасної медико-соціальної ситуації в Україні.

Continue reading ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Share

Практичне застосування закону про згоду на статеві стосунки. Вплив нового закону на розвиток українського суспільства


Данило Здохлій, ПРАВО2019, МЕ-102, КНЕУ

Хочу звернути увагу на те, що 11 січня 2019 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України” з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Відповідні зміни внесено в Кримінальний кодекс. Йдеться про ухвалений Верховною Радою 6 грудня 2017 року Закон України про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (№ 4952).

Презентація

На мою думку, указана проблема є актуально в наш час та набирає великих масштабів.

На підтвердження своєї позиції наведу кілька аргументів. Президент України Петро Порошенко також  підписав зміни в законі про вік сексуальної згоди. Так, відтепер термін “статева зрілість”, який часто використовували в кримінальному законодавстві, більше не діє, а стосунки дорослих людей з неповнолітніми тепер законні, якщо підлітку виповнилося 16 років.

Continue reading Практичне застосування закону про згоду на статеві стосунки. Вплив нового закону на розвиток українського суспільства
Share