The European Trade Association for Business Angels

EBAN is the pan-European representative for the early stage investor gathering over 150 member organizations more than 50 countries today. Established in 1999 by a group of pioneer angel networks in Europe with the collaboration of the European Commission and EURADA, EBAN represents a sector estimated to invest 7.5 billion Euros a year and playing a vital role in Europe’s future, notably in the funding of SMEs. EBAN fuels Europe’s growth through the creation of wealth and jobs.

Website: http://www.eban.org/

Організаційно-правові аспекти підтримки і ровитку малого бізнесу в Сполучених Штатах Америки

Share

Розвиток зеленої економіки в Україні (організаційно-правові аспекти)

Надія Терно, ФББ-201, КНЕУ

Презентація

І. Сутність зеленої економіки

Зелена економіка — напрям в економічній науці, який сформувався в останні два десятиліття, в межах якого вважають, що економіка є залежним компонентом природного середовища, в якому вона існує і є його частиною.

До концепції зеленої економіки належать ідеї багатьох напрямків в економічній науці та філософії, таких як:

  • феміністська економіка,
  • постмодернізм,
  • ресурсо-орієнтована економіка,
  • екологічна економіка,
  • економіка довкілля,
  • антиглобалістика,
  • теорія міжнародних відносин та ін.

Теорія зеленої економіки базується на 3 аксіомах:

  • неможливо нескінченно розширювати сферу впливу в обмеженому просторі;
  • неможливо вимагати задоволення нескінченно зростаючих потреб в умовах обмеженості ресурсів;
  • все на поверхні Землі є взаємопов’язаним.

Continue reading Розвиток зеленої економіки в Україні (організаційно-правові аспекти)

Share

Розвиток зеленої економіки в Україні (організаційно-правові аспекти)

Текст доповіді: Розвиток зеленої економіки в Україні(організаційно-правові аспекти)

Share

Податковий кодекс України

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Податковим кодексом України визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України

4.1. Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:

4.1.1. загальність оподаткування – кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу;

Continue reading Податковий кодекс України
Share

Поняття та види банків

Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положень цього Закону та інших законів України.

Банки мають право самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що перебуває у їхній власності.

Держава не відповідає за зобов’язаннями банків, а банки не відповідають за зобов’язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

Continue reading Поняття та види банків
Share

Національний банк України

Закон України “Про національний банк України” від 20.05.1999 р.

Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об’єктом права державної власності і закріплено за ним на праві господарського відання.

Національний банк не відповідає за зобов’язаннями органів державної влади, а органи державної влади не відповідають за зобов’язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов’язання.

Continue reading Національний банк України
Share

Державна аудиторська служба України

Держаудитслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.

Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи є юридичними особами публічного права, вони мають печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність органів Держаудитслужби України, є Бюджетний кодекс України, Закон України від 26 січня 1993 року № 2939-XII “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43 “Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України” тощо.

Continue reading Державна аудиторська служба України
Share

#Право. Орієнтовні назви тем доповідей (I):

Право. Орієнтовні назви тем доповідей (I):

1. Штучний інтелект і право…

2. Бізнес-ангели…

3. Стан розвитку малого і середнього підприємництва в Україні…

4. Вексель як фінансовий інструмент…

5. Фінансовий лізинг: порівняльно-правовий аспект…

Доповідачі: Костюченко Ірина, Дудка Олександр

6. Краудфандинг…

Share

Електронна комерція і право

Вікторія Зінченко, Дар’я Карпенко, ФМ-201, КНЕУ

Презентація

Нині світ бурхливо переживає ще один бум — зміщення акцентів з комунікаційної та інформаційно-пошукової функцій Інтернет на реалізацію з її допомогою сучасного бізнесу. Це відбувається завдяки здатності мережевих технологій докорінно змінювати спосіб взаємодії між людьми і компаніями, методи дослідницької діяльності, купівлі-продажу тощо. Інтернет не тільки забезпечує швидке «розкручування» нового, мережевого, бізнесу, а й змінює та підсилює конкуренцію в більшості традиційних галузей економіки, таких, як ЗМІ, роздрібна торгівля, інформатизація, телекомунікації, фінансові послуги, транспортування, освіта тощо.

З метою визначення організаційно-правових засад діяльності у сфері електронної комерції, встановлення порядку вчинення електронних правочинів із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем парламентом прийнято основний нормативний документ у даній сфері – Закон України «Про електронну комерцію» № 675-VIII (далі – Закон № 675-VIII). Більш детально на його положеннях ми зупинимось надалі. Continue reading Електронна комерція і право

Share