Відповідь на Задачу: кредитний договір

Відповідно до частин першої, другої статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).


За змістом статей 626, 628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Continue reading Відповідь на Задачу: кредитний договір

Share

Задача: кредитний договір

У лютому 2019 року Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (далі – ПАТ КБ «ПриватБанк»), правонаступником якого є АТ КБ «ПриватБанк», звернулося до суду з позовом, у якому зазначало, що 18 лютого 2013 року між ним та К. укладено договір про надання банківських послуг шляхом підписання відповідачкою анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг.

Позивач зазначав, що за умовами вказаного договору позичальник отримала кредит у розмірі 20 000,00 грн у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку. Своїм підписом у заяві відповідачка підтвердила, що підписана нею заява разом з Умовами та Правилами надання банківських послуг і Тарифами банку, які викладені на банківському сайті www.privatbank.ua складає договір про надання банківських послуг.

Continue reading Задача: кредитний договір
Share

LEGAL TECH В УКРАЇНІ

Катерина Слепченко, ФББ-201, КНЕУ

Презентація

Зміст:

 1. Що таке Legal tech?
 2. Перспективи впровадження legal tech
 3. Перспективи Legal Tech в Україні
 4. Legal Tech в Україні: інновації у юриспруденції
 5. Legal Tech: коли боти замінять юристів?
 6. Міжнародні успіхи українських проектів
 7. Конференція юридичних інновацій Legal Tech Kyiv 2017

Що таке Legal tech? Continue reading LEGAL TECH В УКРАЇНІ

Share

FREE ENROLLING TO BUSINESS ENGLISH ONLINE COURSE

Virtual digital learning platform designed to provide educators and learners with a single robust, secure and integrated system to create personalized learning environments.

Module 1. Diving into business (topics 1-3).

Topic 1. Employment, Recruiting and Hiring (free of charge).
Topic 2. Communication ($9).
Topic 3. Company ($9).

Total for Module 1 – $18.

You can leave after completing Topic 1 without any financial obligations for you.

Enrollment at mail@kbls.org.ua

To enroll write you full name and e-mail.

This Course has an action-oriented approach which takes into account initial basic elements of language business communication.

Studying this course will allow the learners to obtain the necessary knowledge and practical skills in the following areas: compilation a strong and perfect CV (resume), be ready for a successful interview, hiring the right employee, office etiquette knowledge, e-mail and phone communication skills and workplace communication skills.

In addition, the course also examines the concepts and types of companies, their structure and staff.

Continue reading FREE ENROLLING TO BUSINESS ENGLISH ONLINE COURSE
Share

Краудфандинг. Правове забезпечення краудфандингу в Україні.

Ірина Чирко, Анна Лисак, ФББ-201, КНЕУ

Презентація

 1. Вступ. Актуальність.
 2. Що таке краудфандинг? Його суть.
 3. Історія.
 4. Думки економістів щодо краудфандингу.
 5. Розвиненість краудфандингу в Україні.
 6. Правове забезпечення краудфандингу в Україні.
 7. Висновки та пропозиції.
 1. Вступ. Актуальність.

У сучасних умовах в країні відчувається гостра нестача інвестиційних ресурсів, через що доступ до джерел фінансування для основної частини малого та середнього бізнесу є надзвичайно обмеженим. Особливо гостро окреслена проблема постає під час реалізації інноваційної підприємницької діяльності, зокрема у формі стартап-проектів. Continue reading Краудфандинг. Правове забезпечення краудфандингу в Україні.

Share

Краудфандинг. Правове забезпечення краудфандингу в Україні.

Share

Вексель як фінансовий інструмент

Степурко Віталій, Гедз Владислав, ФББ-201, КНЕУ

Презентація

Постановка проблеми

У зв’язку з фінансовою кризою значною мірою зросла роль векселів як альтернатива грошей. В докризові часи вексель виступав допоміжним інструментом і його використовували тільки серед компаній в одній групі, на сьогоднішній день вексель використовують для роботи з ринковими партнерами.

Виклад основного матеріалу

Використання векселя дозволяє заміняти певну частину грошових розрахунків серед контрагентів. Можна сказати, що вексель це ті ж самі гроші, за допомогою яких можна отримати продукцію у виробника.

Continue reading Вексель як фінансовий інструмент

Share

#ФББ-201. Терміни.

Національний банк України
банківське регулювання
банківський нагляд
банк
банк-оболонка
банк з іноземним капіталом
банківська діяльність
конфлікт інтересів
материнський банк
системно важливий банк
Банківська система України
Організаційно-правова форма банку
Учасники банків
Банківська ліцензія
Договір позики
Кредитний договір
Договір банківського вкладу
Договір банківського рахунка
договір факторингу
Види безготівкових розрахунків

Джерела:

Закон України “Про Національний банк України”

Закон України “Про банки і банківську діяльність”

Цивільний кодекс України

ФМ-201.Терміни.

Share