Краудфандинг. Правове забезпечення краудфандингу в Україні.

Ірина Чирко, Анна Лисак, ФББ-201, КНЕУ

Презентація

  1. Вступ. Актуальність.
  2. Що таке краудфандинг? Його суть.
  3. Історія.
  4. Думки економістів щодо краудфандингу.
  5. Розвиненість краудфандингу в Україні.
  6. Правове забезпечення краудфандингу в Україні.
  7. Висновки та пропозиції.
  1. Вступ. Актуальність.

У сучасних умовах в країні відчувається гостра нестача інвестиційних ресурсів, через що доступ до джерел фінансування для основної частини малого та середнього бізнесу є надзвичайно обмеженим. Особливо гостро окреслена проблема постає під час реалізації інноваційної підприємницької діяльності, зокрема у формі стартап-проектів. Continue reading Краудфандинг. Правове забезпечення краудфандингу в Україні.

Share

Краудфандинг. Правове забезпечення краудфандингу в Україні.

Share

Вексель як фінансовий інструмент

Степурко Віталій, Гедз Владислав, ФББ-201, КНЕУ

Презентація

Постановка проблеми

У зв’язку з фінансовою кризою значною мірою зросла роль векселів як альтернатива грошей. В докризові часи вексель виступав допоміжним інструментом і його використовували тільки серед компаній в одній групі, на сьогоднішній день вексель використовують для роботи з ринковими партнерами.

Виклад основного матеріалу

Використання векселя дозволяє заміняти певну частину грошових розрахунків серед контрагентів. Можна сказати, що вексель це ті ж самі гроші, за допомогою яких можна отримати продукцію у виробника.

Continue reading Вексель як фінансовий інструмент

Share