Матеріали до лекції “Основи міжнародного права”.

1. Ґенеза міжнародного права.
2. Поняття та сутність міжнародного права.
3. Система міжнародного права.
4. Джерела міжнародного права.

Література:

Міжнародне публічне права (підручник pdf)

 

1. ҐЕНЕЗА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА.

Ґенеза означає походження. Коли було винайдено цей інститут. Якщо ми знатимемо як, що і коли виникло, ми наблизимося до розуміння міжнародного права, зрозуміємо навіщо воно існує. Питання генезису складне і різні вчені мають різні підходи до визначення генезису міжнародного права. Continue reading Матеріали до лекції “Основи міжнародного права”.

Share

Моніторинг законодавства №8

1. Україна почне обмінюватися даними з податковою службою США. 
2. Національний Банк України спростив умови роботи банків із малим бізнесом. 
3. У Кабміні полегшать процедуру нарахування зарплати, якщо працівники мають рахунки в різних банках.

1. Україна почне обмінюватися даними з податковою службою США.

В рамках імплементації угоди FATCA, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроекти № 2102 і № 2103.

Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів, ці документи вносять зміни до Законів “Про банки і банківську діяльність” (в частині порядку розкриття банківської таємниці), “Про депозитарну систему України” (в частині доступу до інформації в системі депозитарного обліку), а також до Податкового кодексу.

Після підписання законопроектів президентом, податкова служба США зможе в автоматичному режимі отримувати дані про американських платників податків від Державної податкової служби України.

Continue reading Моніторинг законодавства №8
Share

Відділена робота і надомники

На сьогодні трудове законодавство не дає визначення поняттю «віддалена робота». Є поняття «надомна робота», яке є найбільш наближеною до суті віддаленої роботи. Робота надомників регулюється КЗпП (ст. 179) і Положенням про умови праці надомників, затвердженим постановою Державного комітету СРСР із праці та соціальних питань і Секретаріату ВЦРПС від 29.09.81 р. № 275/17-99, яке діє в частині, що не суперечить Конституції та законам України.

Положення зазначених нормативних актів регламентують працю жінок у період відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною, інвалідів, осіб, що навчаються на денній формі навчання і т.і. Continue reading Відділена робота і надомники

Share

Цифрові права українців або Декларація цифрових прав людини.

Єлизавета Гололобова, Анастасія Міна, ФМ-201, КНЕУ

Презентація 

Актуальність: На сьогоднішній день електронні інформаційні носії, а саме: Web-ресурси до яких вони надають доступ, відіграють важливу роль у нашому житті. Ні для кого не секрет, що сьогодення відцифровується, мало хто уявляє наше життя без гаджетів, а для деяких це навіть джерело прибутку. Виходячи з цього ми маємо світ, який переноситься з фізичного в цифровий, а так як ця галузь досить нова,постає проблема правового регулювання в найкоротших термінах. А саме порушення цифрових прав людини та способи їх захисту є актуальною темою Українців. Continue reading Цифрові права українців або Декларація цифрових прав людини.

Share

Digital Single Market

Anastasia Yurchuk, FM-201, KNEU

Presentation

Nowadays the Digital Single Market Strategy is successfully implemented in Europe.

The European Union is digitizing its economy, anticipating an increase in the global impact of the latest technologies and increasing profits from e-commerce, data sharing and services. The realities of the global world dictate precisely such conditions for the modernization of economies and the creation of clear rules for the new innovation era. Moreover, the time for their implementation is short. Continue reading Digital Single Market

Share

Єдиний Цифровий Ринок

Анастасія Юрчук, ФМ-201, КНЕУ

Презентація

Нині в Європі успішно реалізується стратегія Єдиного цифрового ринку – Digital Single Market Strategy.

Європейський союз у прямому сенсі оцифровує свою економіку, передбачаючи збільшення глобального впливу новітніх технологій та зростання прибутків від електронної комерції, обміну даних та послуг. Реалії глобального світу диктують саме такі умови модернізації економік та створення чітких правил нової інноваційної епохи. Continue reading Єдиний Цифровий Ринок

Share