Моніторинг законодавства №15

1.Спрощений порядок розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю.   
2. Перевірка оформлення трудових відносин з працівниками.  
3. Міністерство юстиції планує цифровізувати процес стягнення коштів боржників та повністю перейти до системи автоматизованого арешту. 

1.Спрощений порядок розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю.

Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1 та 3-2 частини першої статті 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках.

Національний банк привів порядок розкриття банківської таємниці відповідно до норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів”. Цим Законом, ухваленим Верховною Радою 31 жовтня 2019 року, були внесені зміни, зокрема, до статті 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Continue reading Моніторинг законодавства №15
Share

Beyond the Smart Contract Hype: Lawyers Dispute Promise of Self-Executing Contracts

Citing a number of legal and technical issues, a Legalweek panel pushed back the idea that contracts written entirely in code will ever be able to fully replace traditional, natural languages ones.

One of the most talked about benefits of smart contracts, which automatically execute the terms of an agreement, such as a transfer of funds, on the blockchain, is that they do away with the need of intermediaries. But lawyers at the “Getting Into the BlockTech Game” session at Legalweek 2020 in New York, pushed back against that idea, arguing that such a level of independence is not happening today, and likely won’t happen in the future.

Continue reading Beyond the Smart Contract Hype: Lawyers Dispute Promise of Self-Executing Contracts
Share