Categories
Оголошення

#КНЕУ: РОЗПОРЯДЖЕННЯ №14

«12» березня 2020 року №14

На виконання наказу ректора від 11.03.2020 р. № 146 «Про тимчасове припинення занять» з метою забезпечення безперервності навчального процесу з 12.03.2020 р. по 03.04.2020р.

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Перевести здобувачів вищої освіти очної (денної) форми навчання на дистанційне навчання з використанням різних засобів інформаційно-комунікаційних технологій — дистанційних курсів з начальних дисциплін, розроблених науково- педагогічними працівниками Університету на платформах Moodle або Office 365, сайтів з начальних дисциплін, засобів проведення телеконференцій, електронної пошти та інших онлайн сервісів.

2. Директорів навчально-наукових інститутів, деканів факультетів забезпечити формування бази контактних даних старост академічних груп для якісної комунікації учасників освітнього процесу.

3. Завідувачів кафедр забезпечити до 16.03.2020 р. інформування науково- педагогічними (педагогічними) працівниками здобувачів вищої освіти про особливості організації вивчення навчальних дисциплін кафедри в дистанційному режимі.

Share
Categories
Law

#LAW: online distance learning (quarantine classes)

In pursuance of the order of the rector of KNEU dated 11.03.2020 No. 146, classes in the discipline “Law” are carried out and evaluated remotely online.

Tasks for classes:

ME-110i

ME-111i

EO-204i

Share
Categories
business law

#ПРАВО: дистанційні заняття онлайн (відпрацювання занять – україномовна програма).

На виконання наказу Ректора КНЕУ від 11.03.2020 №146 заняття з навчальної дисципліни “Право” здійснюються і оцінюються дистанційно в онлайн режимі.

Завдання для занять:

УБ-101

ЮЛ-101

Share