#КНЕУ: РОЗПОРЯДЖЕННЯ №14

«12» березня 2020 року №14

На виконання наказу ректора від 11.03.2020 р. № 146 «Про тимчасове припинення занять» з метою забезпечення безперервності навчального процесу з 12.03.2020 р. по 03.04.2020р.

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Перевести здобувачів вищої освіти очної (денної) форми навчання на дистанційне навчання з використанням різних засобів інформаційно-комунікаційних технологій — дистанційних курсів з начальних дисциплін, розроблених науково- педагогічними працівниками Університету на платформах Moodle або Office 365, сайтів з начальних дисциплін, засобів проведення телеконференцій, електронної пошти та інших онлайн сервісів.

2. Директорів навчально-наукових інститутів, деканів факультетів забезпечити формування бази контактних даних старост академічних груп для якісної комунікації учасників освітнього процесу.

3. Завідувачів кафедр забезпечити до 16.03.2020 р. інформування науково- педагогічними (педагогічними) працівниками здобувачів вищої освіти про особливості організації вивчення навчальних дисциплін кафедри в дистанційному режимі. Continue reading #КНЕУ: РОЗПОРЯДЖЕННЯ №14

Share

#ПРАВО: дистанційні заняття онлайн (відпрацювання занять – україномовна програма).

На виконання наказу Ректора КНЕУ від 11.03.2020 №146 заняття з навчальної дисципліни “Право” здійснюються і оцінюються дистанційно в онлайн режимі.

Завдання для занять:

УБ-101

ЮЛ-101

Share