Захист авторських прав в мережі інтернет

Юзькова Я.О, Міжнародна економіка і менеджмент», 1 курс ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науковий керівник – к.ю.н, професор кафедри теорії та історії права Мачуський В.В.

Вступ:

Авторське право захищає все те, що було створене творчою працею людини: твори в галузі науки, літератури та мистецтва, виступи, лекції, промови, проповіді, комп’ютерні програми, бази даних, музичні твори з текстом і без тексту, аудіовізуальні твори, твори образотворчого мистецтва, твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, фотографічні твори (в тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії), ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності, похідні твори, збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів тощо.

Continue reading Захист авторських прав в мережі інтернет
Share

HUMAN BIOSOCIALITY AS A PREREQUISITE FOR LEGAL PERSONALITY

Костовецька А.О. 
«Міжнародна економіка і менеджмент»,
1 курс ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науковий керівний –к.ю.н, професор кафедри теорії та історії права Мачуський В.В

Today, there is a question of the legal personality of the citizen, which is urgent. It is caused by the growing share of the value of international norms on the legal status of the individual, as well as the lack of a universally recognized position among scientists, primarily because of the lack of clarity of understanding of the legal position of the individual in the international arena, legal personality.

Opinions of scientists are dispersed, the overwhelming majority views the individual only as participant. The other part gives rights. Less than 1% of scientists suggested that in certain exceptional circumstances an individual may be recognized as a holder of  rights and responsibilities.

The purpose of this work is to carry out the research about the human biosociality, citizenship, rights and responsibilities, role in society.

The relevance of the topic is due to the rights of people in society and the country in all spheres of human life, the emergence of new requirements of mankind.

In the course of the study, the following tasks were performed: analysis of a person in society, identification of the role of a person as a person, law and obligation.

Continue reading HUMAN BIOSOCIALITY AS A PREREQUISITE FOR LEGAL PERSONALITY
Share

Artificial Intelligence and Law

Artificial Intelligence and Law

Zrazhevskyi Mykhailo & Tykhenko Dariia, EO-204i, KNEU

What is AI?

To understand the relationship between artificial intelligence and law, first of all let’s define what artificial intelligence is. What is AI?

There are many ways to answer this question, but one place to begin is to consider the types of problems that AI technology is often used to address. In that spirit, we might describe AI as using technology to automate tasks that “normally require human intelligence.”

Continue reading Artificial Intelligence and Law
Share