ДОСВІД ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ІНТЕРНЕТІ У США. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАВА «ТИХОЇ ГАВАНІ» В УКРАЇНІ.

Байбуза М.О. «Маркетинг», 2 курс, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науковий керівник – к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії права Шаркова І.М.

Вступ:

Чи є питання правового захисту авторських та суміжних прав актуальним? Звичайно, так. Проте на питання чи є воно новим, моя відповідь авжеж буде негативною. Перш за все, про це свідчить дата першої конференції з раніше небаченими міжнародними домовленостями у цій сфері- аж у 1896 році відбулася Бернська конвенція щодо охорони літературних та художніх творів.

З того часу світ неймовірно змінився. А як відомо, новий час – нові потреби, які вимагають інноваційних рішень. І хоча Україна дійсно здійснила покращення своєї правової бази в області захисту прав в Інтернеті, які я висвітлю згодом, проте я вважаю ці дії недопрацьованими та втіленими у життя без належного процесуального підґрунтя. Саме тому тема моєї роботи потребує уваги, а питання захисту авторських і суміжних прав в інтернеті- інноваційних рішень.

Continue reading ДОСВІД ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ІНТЕРНЕТІ У США. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАВА «ТИХОЇ ГАВАНІ» В УКРАЇНІ.
Share

Кредитні спілки: проблема(особливості) правового регулювання

Грушковська А.В 
«Облік та податковий менеджмент», 1 курс, 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Науковий керівник - к.ю.н.,доцент кафедри теорії та історії права Шаркова І.М.

Вступ:

Проблематика.

За останнє десятиріччя функціонування кредитних спілок України відбувалося під впливом негативних явищ і процесів, які характерні для кризових та посткризових фаз соціально-економічного розвитку. Вилучення коштів із установ фінансово-кризової системи, масштабність закриття депозитних рахунків є типовими для таких фаз. Саме тут найбільш вразливими є кредитні спілки. Якщо аналізувати динаміку кількості кредитних спілок в Україні, чисельність їх членів, сумарних обсягів капіталу, виданих кредитів, обсягів активів, можна бачити, що найінтенсивніший розвиток та зростання кредитної кооперації спостерігалася приблизно до 2008 року, а з 2009 року почався різкий спад. [6, с. 15]

Мета роботи.

Метою роботи є обгрунтування методичних та теоретичних засад, а також розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення і контролю діяльності кредитних спілок. Тобто об`єктом дослідження роботи є методика обліку і контролю у кредитних спілках та їх організація.[6, с. 17]

Continue reading Кредитні спілки: проблема(особливості) правового регулювання
Share