Categories
Tax

Taxation of business in Ukraine

Oleksii Khomchak, KNEU

The formation of the tax system in our country began with the adoption on June 25, 1991 of the Law of Ukraine “About Taxation”. This Law defined the principles of construction and purpose of the taxation system, gave a list of taxes, fees, named taxpayers and objects of taxation. Thus, the foundations of the taxation system were laid, the preconditions for its further development were created.

“A tax is an economic category that determines the set of relations between the state and members of society regarding the non-equivalent withdrawal and appropriation of part of the state’s income to perform its functions.”

Share
Categories
трудове право

Дистанційна (надомна) робота

Дистанційна (надомна) робота – це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця.

При дистанційній (надомній) роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі. При цьому загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51 Кодексу Законів про Працю України.

Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Share