Categories
Світличний О.П. статті

СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: СУЧАСНИЙ ВИМІР

УДК 342. 951

СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: СУЧАСНИЙ ВИМІР


SUBJECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION: MODERN MEASUREMENT

Світличний О.П.

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Анотація. Стаття присвячена сучасному розумінні сутності та змісту суб’єктів публічної адміністрації. Крізь призму нормативного регулювання та доктринальних підходів надається правова характеристика та розкривається адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації. На підставі здійсненого аналізу автор приходить до висновку, що в реалізації публічного управління задіяно широке коло уповноважених суб’єктів публічної адміністрації, які наділені різними за змістом і обсягом адміністративними повноваженнями.

Share