Categories
матеріали до лекцій Право

Основи цивільного права України (матеріали до лекції)

Основні поняття

“Правознавство”, підручник, 2019, Черкаси 

Цивільне право: загальна частина. Практикум : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / кол. авт. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – 232 с.

Цивільний кодекс України

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”

Share