Categories
Світличний О.П.

СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ

Підприємництво, господарство і право. 2020. №2. С. 230-234. УДК 342.9

Олександр Світличний, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного і господарського права Національного університету біоресурсів і природокористуванняУкраїни,

Альбіна Кадегроб, здобувачка, Науково-дослідний інститут публічного права

На підставі здійсненого аналізу нормативно-правових актів у сфері запобігання правопорушенням у статті проаналізована діяльність органів державної влади, звертається увага, що серед органів державної влади у сфері запобігання правопорушенням, пов’язаних з корупцією, важливе місце посідають органи виконавчої влади, що здійснюють функції державного управління економічним, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом.

Зазначається, що першорядну роль у сфері запобігання адміністративним корупційним правопорушенням в Україні належить їх сторонам (суб’єктам).

До таких суб’єктів відносимо: органи прокуратури, Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції, Службу безпеки України, Національний олімпійський комітет України, Спортивний комітету України, Міністерство культури, молоді та спорту України.

Проаналізовано адміністративно-деліктну діяльність уповноважених державних органів у сфері запобігання адміністративним корупційним правопорушенням, звертається увага на необхідність розрізняти між собою поняття «корупційне правопорушення» і «правопорушення, пов’язане з корупцією».

Share
Categories
Law

The Law Basics: Practical lesson 5

The purpose of practical training is the formation and development of the practical skills and an abilities – educational and professional, necessary in the subsequent professional activities of the students. Our practical lesson today consists of the following parts: 1. THE TASK Teams Court: Зінченко Олександра, Калініна Олександра, Лионг Хонг Ань, Ярославець Марія. Attorneys: Аджа Ку, Бондаренко Іван, Віхоть Юлія, Гаврюшенко Юлія, Дем`яненко Ірина, Дуа Ге, Йєфуо Нджогаб. Prosecutors: Морозов Матвій, Ніколаєнко Ксенія, Цимбал Олег, Черкасов Сергій, Щербатюк Владислав, Казімірова Тетяна, Карикова Олександра. On August 13, 2020, a loan agreement №44330666 in the amount of UAH 8,750 was concluded between