Categories
тези

Вимоги до оформлення тез доповідей конференції для друку в електронному збірнику

Вимоги до оформлення тез доповідей конференції для друку в електронному збірнику

Тези доповідей, що містять мінімальну кількість формул і графіків, обсягом не більше трьох сторінок формату А4 повинні бути надруковані у текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт Arial, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1.15, поля з усіх боків – 20 мм.

Праворуч – прізвище та ініціали автора напівжирним курсивом, 9 кегель. Нижче курсивом, 9 кегель, через один інтервал – назву спеціальності, курс, повну назву навчального закладу. Нижче курсивом, 9 кегель, через один інтервал – науковий ступінь, звання та прізвище та ініціали наукового керівника. Нижче, через два інтервали – Назву доповіді друкувати великими жирними літерами, 12 кегель, симетрично до тексту.

Share