Categories
Аутсорсинг

Аутсорсинг: сутність та особливості здійснення в Україні

Анна Шкатунова, УМ-202, КНЕУ

Вступ

Аутсорсинг – поняття, яке міцно ввійшло в наш побут, означає комплекс заходів, спрямованих на передачу підприємством певних процесів і функцій іншої організації, яка професійно спеціалізується у сфері поставлених завдань.

Також аутсорсинг має більш тривалий характер взаємодії порівняно з разовими послугами, які запитуються більш ситуативно.

Так, приймаючи стратегічне рішення про аутсорсинг, замовник одержує доступ до існуючого бізнес-процесу, окремих систем та інфраструктури зовнішніх компаній, концентруючись на провадженні профільного виду діяльності у своїй компанії, збільшуючи потужності з нарощуванням присутності на ринку.

Share
Categories
fintech

Fintech startups in Ukraine: finding legal framework

Irina Demianenko, Yulia Vikhot, 110 IE, KNEU

Introduction

Fintech startups in Ukraine: finding legal framework – this theme is actual for researching in the field of law of Ukraine.

We decided to take it as we’re going to study a new course next year called Innovation entrepreneurship. We think this subject has a strong relation with startups. And it would be interesting to learn the fintech theme more closer than I know it right now. So we believe that exploring this topic can help us collect all important information in order to get the right idea.

There are some aspect of discovering this theme:

Share
Categories
матеріали до лекцій Право

Основи кримінального права

Основи кримінального права from Kyiv National Economic University “Правознавство”, підручник, 2019, Черкаси  Кримінальне право. Загальна частина. Підручник. Кримінальний кодекс України