Categories
exam

INSTRUCTIONS FOR CONDUCTING EXAMS IN THE ONLINE MODE BASED ON THE MOODLE PLATFORM

  1. Check the validity of the login and password for authorization on the KNEU website in advance, as the Moodle login is done through the student’s personal account.

2. You should not use mobile devices to take the exam (you quickly lose contact with the site, then a window appears about the incorrectly transmitted session key).

3. We recommend that you do not use the Google Chrome browser to pass the exam test (testing occurs, but the results are not saved), we recommend Mozilla Firefox.

Share
Categories
задачі

Інформація по справі № 640/31169/20 – позов Козлова Сергія Олександровича до Міністерства освіти і науки України про визнання протиправними та скасування наказів

Інформація по справі № 640/31169/20 – позов Козлова Сергія Олександровича до Міністерства освіти і науки України про визнання протиправними та скасування наказів

Спір виник із публічно-правових відносин.

30 грудня 2020 року суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Балась Т.П. прийняла позовну заяви Козлова С.В. до розгляду та відкрила провадження у справі.

Предметом оскарження в межах даної справи є наказ Міністерства освіти і науки України від 17.08.2020 № 1053, в частині затвердження окремого положення Стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти та наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 № 1274, в частині затвердження абзацу дев`ятого частини першої розділу II (Прийом на навчання для здобуття вищої освіти) Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році.

Share
Categories
business law тези

КЛІМАТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ: НЕОБХІДНІСТЬ НАБЛИЖЕННЯ ТА ІНТЕГРАЦІЇ

<strong>Мачуський Володимир Володимирович</strong>
Мачуський Володимир Володимирович

старший викладач кафедри іноземних мов Юридичного інституту, Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Європейське законодавство про клімат, [1] як один із ключових елементів Європейської Зеленої Угоди, [2] закріплює зобов’язання ЄС досягти кліматичної нейтральності до 2050 року та проміжну мету зменшення чистого викиду парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року. 

Відповідно до чинного законодавства держави-члени ЄС мають обов’язкові річні цілі викидів парникових газів на 2021-2030 роки для тих галузей економіки, які не виходять за рамки Системи торгівлі викидами ЄС (EU ETS). На ці сектори, включаючи транспорт, будівництво, сільське господарство, промисловість, що не підпадає під дію ЕТС, та відходи припадає майже 60% загальних внутрішніх викидів в ЄС.

Кліматичне законодавство ЄС передбачає також залучення політичних, економічних  та соціальних секторів суспільства для досягнення поставленої мети.

Share