Categories
Забезпечення виконання зобов'язань

Забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами

4.1. Порука

4.1.1. Відповідно до статті 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Закон не забороняє укладання договору поруки на забезпечення виконання зобов’язання, яке може виникнути в майбутньому.

З урахуванням абзацу першого частини другої статті 207, частини першої статті 547 та статті 553 ЦК України договір поруки є чинним за умови його укладення у письмовій формі та підписання кредитором і поручителем.

За загальним правилом, волевиявлення боржника щодо укладення договору поруки не є обов’язковим, а відтак у силу статей 203, 215, 553 ЦК України відсутність згоди боржника не є підставою для визнання недійсним договору поруки, укладеного поручителем та кредитором боржника.

Share
Categories
електронні платежі

Нове покоління системи електронних платежів Національного банку України

Нове покоління системи електронних платежів запрацює з 20 серпня 2022 року

З 20 серпня 2022 року запрацює нове покоління системи електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) – на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та в цілодобовому режимі (24/7).

Це дасть банкам та бізнесу нові можливості, підвищить безпеку платежів. Крім того, завдяки впровадженню міжнародного стандарту ISO 20022 платіж збагатиться додатковою інформацією, а значну кількість процесів під час оброблення платежів можна буде автоматизувати.

Share
Categories
ukrainian law

Ukrainian Law Basics (I): Theory Law Basics

INTRODUCTION

First of all, it is necessary to say what this book is about and for whom this book is intended. As you can easily see from the title of the book, this is a book about Ukrainian law, and moreover, this is a book about the basics of Ukrainian Law.

Does this mean that this book may be of interest only to Ukrainians? Of course not. Ukrainian law rooted in the law of Byzantium, Germany and Poland, Lithuania and Russia, in a sense is the integration of various legal trends and directions of the so-called continental law.

Does this mean that this book does not cover common law issues? Of course not. Common law issues (USA, UK), as well as the law of the People’s Republic of China, are considered in the book to the extent necessary for a deeper understanding of both Ukrainian law and the law as such.

Relatively speaking, this book covers all those branches of law that law students study for five years. Thus, this book is intended primarily for non-lawyers: company managers, economists, accountants, technical specialists and for those who are interested in law as such in general.

Section I. Theory law basics

Section I. Theory law basics
Topic 1. The nature of the law
Topic 2. The basics types of law understanding
Topic 3. The characteristics of the main legal systems
Topic 4. The rule of law in Ukraine
As a result of studying this section you will know:
– the prerequisites for the origin of the law;
– the concept of the social norms and the types of the social norms;
– the concept of the legal norms and the structure of the legal norms;
– The differences between the legal norm and the rule of law;
– the concepts of the law and the main features of the law;
– the sources of the law;
– the concept of the legal relationship and the structure of the legal relationship;
– the main provisions of the offence;
– the main provisions of the legal liability;
– the basics types of the law understanding;
– the problem of the law understanding;
– characteristics of the main legal system;
– the rule of law in Ukraine.

As a result of studying this section you will be able to:
determine the type of social norms;
– determine the structure of the rule of law;
– identify sources of law;
– determine the structure of the legal relationship;
– determine the composition of the offense;
– determine the type of legal liability.

You can get paid access to the “Section I. Theory law basics” HERE

Share