Categories
цифрові права

ЦИФРОВЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЦИФРОВІ ПОСЛУГИ ТА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ

ЦИФРОВЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЦИФРОВІ ПОСЛУГИ ТА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ

 <strong>Мачуський В.В. </strong>
Мачуський В.В.

к.ю.н., фахівець Центру академічної мобільності Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Активне формування шостого технологічного укладу обумовлює прискорену цифрову трансформацією суспільних відносин. Цифрове суспільство та цифрові технології відкривають нові можливості для реалізації прав фізичних та юридичних осіб, шляхом виходу за межі фізичного спілкування, географічного розташування та соціального становища.

Оголошене в ЄС цифрове десятиліття [1] передбачає розбудову орієнтованого на людину цифрового суспільства для розширення можливостей громадян та бізнесу, подолання цифрового розриву та встановлення ефективних правил для захисту громадян від нових цифрових правопорушень.

Share
Categories
Інформація про кінцевих бенефіціарних власників

Положення про форму та зміст структури власності

Інформації про кінцевих бенефіціарних власників

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19.03.2021 № 163
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 червня 2021 р.
за № 768/3639
  1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» і Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та відображає форму і зміст структури власності, яка з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника має в обов’язковому порядку надаватися державному реєстратору.
  2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
  3. Структура власності за формою є офіційним документом, що являє собою схематичне зображення структури власності юридичної особи, яка відображає всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.
Share