Categories
Artificial Intelligence round table

Artificial Intelligence in Digital Society: Economic, Legal and Socio-Cultural Dimensions

On February 24, 2022, an international online student round table “Artificial Intelligence in Digital Society: Economic, Legal and Socio-Cultural Dimensions” will be held at the Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman.

The executive organizer of the round table is the Department of Foreign Languages ​​of the Institute of Law, KNEU.

The following are invited to participate in the round table:
KNEU students, students of higher educational institutions of the city of Kyiv, students from other cities and countries, graduate students, teachers (scientists), government officials, commercial companies, media representatives, stakeholders, sponsors-partners.

Roundtable participants will receive free relevant certificates.

Pre-registration of participants is required HERE

Requirements for the design of the round table reports are HERE

Share
Categories
business law медичні огляди

Медичні огляди працівників

Нагадуємо роботодавцям про обов’язковість проведення медичних оглядів працівників

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII, ст.169 Кодексу законів про працю України роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року (далі – медичний огляд працівників), нагадує Управління Держпраці у Черкаській області.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540 в редакції від 28.04.2021 не вносились зміни до законодавчих актів щодо зупинення (призупинення) на час карантину медичних оглядів працівників.

Процедуру проведення медичних оглядів працівників визначено «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за №846/14113 (далі – Порядок) до якого Міністерством охорони здоров’я також не вносились зміни.

Share