Categories
business law Contact management Modern legal English

Contract management

Contract management is the process of managing agreements, from their creation through to their execution by the chosen party, and to the eventual termination of the contract.
Share
Categories
Світличний О.П. спрощене позовне провадження

СПРОЩЕНЕ ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ: ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ГПК УКРАЇНИ

СПРОЩЕНЕ ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ:
ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ГПК УКРАЇНИ (PDF)

О.П. СВІТЛИЧНИЙ, доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри цивільного та господарського права,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
E-mail: a.svetlichnyj@svitlychnyi
В.В. СУЛІМ, кандидат юридичних наук,
суддя Північного апеляційного господарського суду
E-mail: sylim@anec.court.gov.ua

Анотація. В процесі розбудови правової держави, одним з її найбільш важливих критеріїв є створення чесної, прозорої та ефективної судової влади. Суттєва необхідність докорінних змін судової системи та реформування окремих її інститутів є вимогою часу.

Головною метою проведення судово-правової реформи в Україні має стати створення законодавчих та організаційних умов для утвердження в Україні незалежної, ефективної та відповідальної судової влади, якій довірятиме суспільство.

Судово-правова реформа в Україні носить комплексний характер і передбачає внесення змін до Конституції України, законодавства з питань судоустрою та статусу суддів, реформування суміжних інститутів (прокуратури, адвокатури, правоохоронних органів), а також вдосконалення процесуального законодавства та законодавства, що регулює порядок виконання судових рішень.

Зокрема, у статті наголошено, що законодавчі зміни внесені до Господарського процесуального кодексу України, започаткували нові форми господарського судочинства, однією із форм господарського судочинства є спрощене позовне провадження, яке призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Поряд із спрощеним порядком та процедурою розгляду господарської справи, запровадження такої форми розгляду судового спору виявило і певні недоліки в її регламентації.

Ключові слова: господарське судочинство, малозначні справи, законодавство, недоліки, процедура

СПРОЩЕНЕ ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ:
ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ГПК УКРАЇНИ (PDF)

Share