Categories
житлово-комунальне господарство монографія

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Ю. А. ГОЛОДНИК, О. П. СВІТЛИЧНИЙ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

МОНОГРАФІЯ

Київ-2021

УДК: 342.951:351.82

ББК

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокоримтування України (протокол №12 від 23.06.2021 року).

Share
Categories
публічні послуги

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ© ВАСЮК М.М. – аспірант кафедри цивільного та господарського права (Національний
університет біоресурсів і природокористування України)
© СВІТЛИЧНИЙ О.П. – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного
та господарського права (Національний університет біоресурсів і природокористування України)УДК 338.46:61(1-4)-027.67
ВАСЮК М.М., СВІТЛИЧНИЙ О.П.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ
EUROPEAN EXPERIENCE IN PROVIDING PUBLIC SERVICESIN THE MEDICAL FIELD


У статті проаналізовано досвід європейських країн з питань надання публічних послуг у медичній галузі. З’ясовано, що якість надання медичної допомоги у зарубіжних країнах забезпечується ліцензуванням закладів охорони здоров’я; їхньою акредитацією і сертифікацією (існує як обов’язкова, так і на добровільній основі); стандартизацією (здебільшого у національних стандартах і клінічних протоколах передбачені дві категорії критеріїв – обов’язкові та бажані); контролем якості, що враховує внутрішній і зовнішній аудит.

Share
Categories
covid-19 self-archiving

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ БОРОТЬБІ ІЗ COVID-19: ПРОБЛЕМИ ВАКЦИНАЦІЇ

«ПРАВО. ЛЮДИНА. ДОВКІЛЛЯ» |
«LAW. HUMAN. ENVIRONMENT»
Науково-практичний журнал. Vol. 12, No 1, 2021. С. 95 –100
ISSN 2663-1350 (Print) ISSN 2663-1369 (Online)

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ БОРОТЬБІ ІЗ COVID-19: ПРОБЛЕМИ ВАКЦИНАЦІЇ

О. П. СВІТЛИЧНИЙ, доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України

E-mail: a.svetlichnyj@ukr.net

Анотація. У статті підкреслено, що здоров’я населення, яке є однією з найбільших цінностей, необхідною умовою для соціально-економічного розвитку країни та підкреслено, що в умовах боротьби із гострою респіраторної хворобою COVID-19, важливого значення набуває вакцинації населення України. Проаналізовано нормативно-правові акти, розкрито проблемні питання пов’язані вакцинацією населення. Одна з причин недовіри – поширення неправдивої інформації щодо вакцинації.

Share