Categories
business law

Закон України “Про державну таємницю”

Цей Закон регулює суспільні відносини, пов’язані з віднесенням інформації до державної таємниці, засекречуванням, розсекречуванням її матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з метою захисту національної безпеки України.

Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної власності

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

державна таємниця (далі також – секретна інформація) – вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою;

Share
Categories
EU

Спільна Сільськогосподарська Політика ЄС на 2023-2027 р.р.

Стратегічні плани Спільної Сільськогосподарської Політики (ССП)

Європейська комісія схвалила перший пакет стратегічних планів Спільної Сільськогосподарської Політики (ССП) для семи країн: Данії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Польщі, Португалії та Іспанії.

Це важливий крок для реалізації нової Спільної Сільськогосподарської Політики з 1 січня 2023 року.

Нова ССП покликана сформувати перехід до сталого та сучасного європейського сільськогосподарського сектору.

Share
Categories
EU

EU Common Agricultural Policy 2023-2027

Common Agricultural Policy 2023-2027: the Commission approves the first CAP strategic plans

CAP strategic plans

Common Agricultural Policy 2023-2027: CAP strategic plans PDF

Today, the European Commission approved the first package of CAP strategic plans for seven countries: Denmark, Finland, France, Ireland, Poland, Portugal, and Spain. This is an important step for the implementation of the new Common Agricultural Policy (CAP) on 1 January 2023. The new CAP is designed to shape the transition to a sustainable, resilient and modern European agricultural sector.

Share