Categories
gender

How Spain and the EU can take steps forward for gender equality

We need to move forward faster

International gender equality

Progressive new policies are helping improve gender equality for the people of Spain. But the country’s leading voice on women’s rights admits, “we need to move forward faster.”

Now we all share concerns over economic hardships leading to increased risks of poverty and job insecurity. Still, today in Spain women also assume most of the domestic work and 70% of all care tasks.

Share
Categories
видавнича справа

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ВИДАВНИЧУ СПРАВУ”

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 32, ст.206) - із змінами станом на 06.09.22

Цей Закон визначає загальні засади видавничої справи, регулює порядок організації та провадження видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, умови взаємовідносин і функціонування суб’єктів видавничої справи.

Відповідно до Конституції України цей Закон покликаний сприяти національно-культурному розвитку українського народу, громадян України всіх національностей, утвердженню їх духовності та моралі, доступу членів суспільства до загальнолюдських цінностей, захисту прав та інтересів авторів, видавців, виготовлювачів, розповсюджувачів і споживачів видавничої продукції.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Share
Categories
business law

ЦІНА ЯК УМОВА ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ (стаття судді Старкової Г.М.)

Питання про ціну договору (договірну ціну) є досить цікавим: з одного боку, ціноутворення залежить виключно від волі контрагентів за договором, тобто є вільним, а з іншого – не завжди є таким, оскільки підпадає під державне регулювання.

Як відомо, істотними є умови договору, без яких він не може вважатися укладеним (дійсним), закріплення яких у договорі є обов’язковим в силу закону або ж волі сторін, і які є необхідними для існування договору в цілому.

Share