Categories
навчальні матеріали

Навчально –  довiдковi  матерiали до курсу  “Фахова iноземна мова” для студентiв 2, 3, 4 курсів, що навчаються за спецiальнiстю “Полiтологiя”

Бурлій В.В.
Бурлій В.В.
Навчально -  довiдковi  матерiали до курсу  "Фахова iноземна мова" для студентiв 2, 3, 4 курсів, що навчаються за спецiальнiстю “Полiтологiя” (PDF)

1. Оverview and definition of political science. The analysis of political systems.

Political science is that branch of the social sciences that studies the state, politics and government. Political science deals extensively with the analysis of political systems, the theoretical and practical applications to politics and the examination of political behavior.

Share
Categories
цифрові права

Європейська декларація про Цифрові Права та Принципи Цифрового Десятиліття

Європейський Парламент, Рада та Комісія урочисто проголошують наступну спільну Декларацію про Цифрові права та Принципи Цифрового десятиліття

Преамбула

Оскільки:

Share
Categories
навчальні матеріали

Навчально-довідкові матеріали до курсу “Фахова іноземна мова” (для студентів 1 та 2 курсів, що навчаються за спеціальністю “ Право”)

Автори:

Навчально-довідкові матеріали укладені відповідно до навчальної програми дисципліни “Фахова іноземна мова”) для студентів 1 та 2 курсів, що навчаються за спеціальністю “Право”.

Матеріали надані в таблицях для зручності у користуванні.

НАВЧАЛЬНО-ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ ДО КУРСУ “ФАХОВА ІНОЗЕМНА МОВА” (для студентів 1 та 2 курсів, що навчаються за спеціальністю “ Право”) (PDF)
Share