Categories
business law

Наукові журнали з філологічних наук і права

Folia Philologica

Назва видання: Folia Philologica.

Засновник видання: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Рік заснування: 2020.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24645-14585Р від 16.12.2020 року.

ISSN: 2786-5908 (Print), 2786-5916 (Online).

Фахова реєстрація: Наказ МОН України № 530 (додаток № 2) від 6 червня 2022 року.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська, німецька, польська, литовська.

Share