Categories
публічне адміністрування Світличний О.П.

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ

Публічне адміністрування. Відповідно до чинного законодавства України держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів, що передбачає окреме визначення у Державному бюджеті України видатків на утримання судів не нижче рівня, що забезпечує можливість повного і незалежного здійснення правосуддя відповідно до закону.

Share
Categories
Світличний О.П. юридична відповідальність

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОКРЕМІ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Сучасний розвиток суспільних відносин в Україні неможливо уявити без правил дорожнього руху, регламентація якого регламентується нрмами різних галузей права.

Порушення правил дорожнього руху це основна причина аварійності. Одним з основних елементів правового механізму забезпечення правил дорожнього руху в Україні виступає інститут юридичної відповідальності. Здійснено фрагментарний аналіз наукових думок вчених-правознавців щодо визначення терміну «юридична відповідальність».

Share
Categories
Інтелектуальна власність Світличний О.П.

ОХОРОНА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МИТНИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ

Інтелектуальна власність відіграє важливу роль в економічному, соціальному і культурному зростанні будь-якої країни світу, а тому питання охорони прав інтелектуальної власності завжди привертало увагу дослідників.

Зазначено, що важливу роль в правовій охороні інтелектуальної
власності відіграє Конституція України та інші нормативно-правові акти.

Share