Categories
право на захист Світличний О.П.

СУДОВИЙ ЗАХИСТ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Мета статті полягає у проведенні аналізу вітчизняного законодавства, яким регулюються відносини судового захисту іноземців та осіб
без громадянства

Судовий захист прав і свобод та законних інтересів – це один із видів державного захисту іноземців та осіб без громадянства.

Важливу роль у судовому захисті особи належить імперативним нормам Конституції України, згідно зі статтею 8 Конституції, звернення до суду для захисту конституційних прав
і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Share
Categories
Правове забезпечення бізнесу Світличний О.П.

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

трансфер технології

Стаття присвячена дослідженню проблемним питання трансферу технології в умовах сьогодення.

Проаналізовано законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері трансферу технології.

Звертається увага на важливість наукових технологій та їх впровадження в діяльність промислових підприємств, що є незаперечним розвитком економічного зростання багатьох провідних економічно-розвинутих країн, а також визначальним чинником прогресу суспільства та підвищення добробуту громадян.

Share
Categories
права людини Світличний О.П.

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

процесуальний статус іноземців

Метою статті є визначення ознак адміністративно-процесуального статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь в судовому процесі та на цій підставі надати авторське визначення поняття «адміністративно-процесуальний статус іноземців та осіб без громадянства».

Одним із ключових питань в організації будь-якого виду судочинства, в тому числі й адміністративного є встановлення складу та процесуального положення учасників адміністративного процесу, особливо це стосується іноземців та осіб без громадянства, які чинним законодавством наділені процесуальними права та обов’язками в сфері розгляду адміністративних справ адміністративними судами за їх участі вказаної категорії осіб.

Share