Порядок дій щодо організації розслідування нещасного випадку на виробництві

Порядок дій щодо організації розслідування нещасного випадку на виробництві:

1. У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт зобов’язаний:

1.1. Терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

1.2. Негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;

1.3. Зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми, обладнання, устаткування у такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів), а також вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків.

2. Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний:

2.1. Протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок:

2.1.1. Фондові соціального страхування за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;

2.1.2. Керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці, а у разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;

2.1.3. Керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;

2.1.4. Органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;

2.1.5. Територіальному органові Держпраці.

2.2. Зробити запит до лікувального закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;

2.2.1. Протягом доби наказом утворити комісію з розслідування нещасного випадку у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування (до складу комісії входять керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії), представник Фонду за місцезнаходженням підприємства, представник первинної, а у разі відсутності профспілки – уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці), а також представник підприємства, інші особи).

3. Роботодавець зобов’язаний створити належні умови для роботи комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям), компенсувати витрати, пов’язані з її діяльністю, а також залучених до роботи експертів, інших спеціалістів та сприяти роботі комісії з метою своєчасного і об’єктивного проведення розслідування нещасного випадку.

3.1. Члени комісії мають право одержувати усні чи письмові пояснення щодо нещасного випадку та проводити опитування роботодавця, посадових осіб, інших працівників підприємства, у т. ч. потерпілого, та опитати осіб – свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб, робити необхідні запити, пов’язані з проведенням розслідування.

3.2. Комісія зобов’язана протягом 3 робочих днів з моменту її утворення, скласти у п’яти примірниках акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 згідно з додатком 3 до Порядку № 1232 та акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 (якщо нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом) і передати їх роботодавцеві для затвердження.

3.3. У разі нещасного випадку на виробництві Фонд соцстраху фінансує застрахованим особам щомісячні страхові виплати в разі часткової чи повної втрати працездатності; допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, одноразову допомогу в разі стійкої втрати працездатності або смерті потерпілого та ін.

3.4. Також потерпілі на виробництві мають право на: лікування за рахунок коштів Фонду cоцстраху в закладі охорони здоров’я, враховуючи оперативні втручання; забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення упродовж усього періоду до відновлення працездатності; подальшу медичну реабілітацію; санаторно-курортне лікування тощо.

Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці. Стаття 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.