Legal analytics: an indicative list of the academic discipline’ topics

Legal analytics – a study of the prerequisites for the emergence of legal concepts, analysis of the structure of real legal relations for compliance with their content to the legal form, forecasting the development of events after the onset of a particular legal fact, ensuring an increase in the efficiency of the functioning of the legal mechanism; professional analytical activity in the field of legislation and law enforcement, the use of database analysis, online platforms and artificial intelligence in legal analytics.

Continue reading Legal analytics: an indicative list of the academic discipline’ topics
Share

Правова аналітика: орієнтовний перелік тем навчальної дисципліни

Правова аналітика – дослідження передумов виникнення правових понять, аналіз структури реальних правовідносин на предмет відповідності їх змісту правовій формі, прогнозування розвитку подій після настання того чи іншого юридичного факту, забезпечення підвищення ефективності функціонування правового механізм; професійна аналітична діяльність у сфері законодавства і правозастосування.

Continue reading Правова аналітика: орієнтовний перелік тем навчальної дисципліни
Share

Коли цивільно – правові договори мають ознаки трудових відносин

Харківський окружний адміністративний суд визнав законною постанову Головного управління Держпраці у Харківській області про накладення штрафу у розмірі 792 870грн. 00коп.

Рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 17.08.2020 року у задоволенні адміністративного позову Державного підприємства «Жовтневе лісове господарство» (далі – ДП «Жовтневе лісове господарство») щодо скасування постанови про накладення штрафу у розмірі 792 870грн. 00коп. відмовлено у повному обсязі.

В грудні 2019 року посадовими особами Головного управління Держпраці у Харківській області було проведено захід державного контрою у формі інспекційного відвідування в ході якого було встановлено існування фактів незадекларованої праці на підприємстві ДП «Жовтневе лісове господарство», а саме, адміністрацією підприємства в порушення приписів ч.3 ст.24 КЗпП України було допущено до роботи без належного оформлення трудових відносин 19 (дев’ятнадцять) працівників.

Continue reading Коли цивільно – правові договори мають ознаки трудових відносин
Share

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 березня 2016 р. № 261
Київ

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), що додається.

2. Установити, що підготовка кандидатів та докторів наук, що здійснюється закладами вищої освіти та науковими установами і започаткована до 1 вересня 2016 р., продовжується в межах передбаченого строку підготовки відповідно до законодавства, чинного на момент набрання чинності Законом України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII “Про вищу освіту”.

Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. Continue reading Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

Share

НБУ має намір спростити ведення касових операцій у національній валюті для ФОП

Національний банк України планує спростити ведення касових операцій у національній валюті, що пов’язано зі змінами в українському законодавстві.

Для цього регулятор розробив та пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” (далі – проєкт постанови).

Continue reading НБУ має намір спростити ведення касових операцій у національній валюті для ФОП
Share

НОВОВВЕДЕННЯ В ОПОДАТКУВАННІ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Нововведення, запроваджені Законом № 786

ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ САМОЗАЙНЯТИМИ ОСОБАМИ?

Закон № 786 змінив порядок ведення обліку доходів і витрат самозайнятими особами, зокрема, відмінено обов’язкове ведення паперових Книг обліку доходу та витрат, Книг обліку доходів. Залежно від обраної системи оподаткування самозайняті особи, починаючи з 1 січня 2021 року, мають вести облік своїх доходів (витрат) у наступний спосіб:

  1. Фізичні особи – підприємці на загальній системі зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Кодекс дозволяє вести облік доходів і витрат в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через Електронний кабінет.
    Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат, та порядок ведення такого обліку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. На сьогодні і до моменту затвердження нової форми Міністерством фінансів України залишається чинною Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, затверджена Наказом Міністерства доходів і зборів України від 16 вересня 2013 № 481.
Continue reading НОВОВВЕДЕННЯ В ОПОДАТКУВАННІ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Share

Порядок проведення занять у першому семестрі

Витяг з Тимчасового порядку організації освітнього процесу у 2020—2021 н.р. на базі моделі змішаного навчання з урахуванням карантинних обмежень, затвердженого наказом від 27.08.2020 р. № 322

  1. Заняття розпочинаються для студентів
  • 2—4-го курсів бакалаврського та 2-го курсу магістерського рівнів вищої освіти —1 вересня 2020 р.;
  • 1-го курсу бакалаврського та 1-го курсу магістерського рівнів вищої освіти — 15 вересня 2020 р.
Continue reading Порядок проведення занять у першому семестрі
Share

Стати підприємцем за 10 хвилин – реальність.

Стати підприємцем за 10 хвилин – реальність.

Вже майже півроку на порталі Дія громадяни можуть отримати три оновлені послуги для ФОП – створення, внесення змін та закриття. Послуги зручні і зрозумілі для громадян та містять багато підказок. Щоб зробити їх ще більш зрозумілими, відповідаємо на топ-7 запитань про послуги для ФОП на порталі Дія.

Що потрібно для того, щоб отримати послуги на порталі?

У першу чергу, щоб отримати послуги на порталі Дія, потрібен електронний підпис (КЕП). Його можна отримати онлайн у ПриватБанку, або у будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (https://czo.gov.ua/ca-registry). Без цього зареєструвати, закрити або внести зміни ФОП буде неможливо. 

Continue reading Стати підприємцем за 10 хвилин – реальність.
Share

Роботи на висоті: поняття, основні засоби захисту та правова регламентація

Роботи на висоті: поняття, основні засоби захисту та правова регламентація

Роботи на висоті

Роботи на висоті – роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочих платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів на висоті 1,3 м і більше. (Верхолазні роботи регламентуються окремо).

Основні засоби захисту

Основним засобом індивідуального захисту під час виконання робіт є запобіжний пояс ПЛ (лямковий) або ПБ (безлямковий).

Лямковий пояс обладнується наплічними та стегновими лямками, пасками, спинним ременем, D-кільцями, затискувачем, амортизатором, регулятором розширення стропа.

Continue reading Роботи на висоті: поняття, основні засоби захисту та правова регламентація
Share

Типова форма договору про навчання у закладі вищої освіти

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 р. № 735

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2020 р. № 735

ТИПОВА ФОРМА

договору про навчання у закладі вищої освіти

№ __________

 

______________________

(найменування населеного пункту)

___ _____________ 20__ р.

________________________________________________________________ (повне найменування закладу вищої освіти)

__________________________________________________ форми власності

(державної або комунальної, або приватної)

в особі _________________________________________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника

________________________________________________________________,

або уповноваженої особи)

що діє на підставі ___________________ (далі — заклад), з однієї сторони,

(статуту або довіреності)

вступник ________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

(далі — вступник) та/або законний представник* _____________________

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

(далі — законний представник), з іншої сторони (далі — сторони), уклали договір про нижченаведене.

Continue reading Типова форма договору про навчання у закладі вищої освіти

Share