Categories
Інтелектуальна власність комерційна таємниця

Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної власності

Дар’я Ювко, КНЕУ

ВСТУП

Зростання рівня інформатизації суспільства та розвиток ринкових відносин, зумовили підвищення значення інформації в усіх сферах діяльності людини. В сучасних умовах конкуренції між суб’єктами господарської діяльності володіння інформацією про технологію виробництва товарів, її складові, методи підвищення доходів та мінімізації витрат й іншими відомостями, надає певному виробнику переваги на ринку, дозволяє отримати великі прибутки.

Саме тому, таємна комерційна інформація стає цінною для її володільця й потребує надійної правової охорони, що унеможливлювало би поширення чи передачу даних, відомостей без згоди володільця іншим особам. Вживання терміна «володільця» є правильним і виправданим, оскільки «власником» комерційної таємниці не можливо бути у повному сенсі цього слова.

Share
Categories
WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE жіноче підприємництво

Жіноче підприємництво в Україні

Жіноче підприємництво в Україні

Софія Лободюк, КНЕУ

Хоча для українців підприємництво стало відносно новим (чи добре забутим) явищем, і в суспільстві ще немає однозначно доброзичливого ставлення до нього, позитивні наслідки розвитку МСП змушують задуматися про необхідність стимулювання та всебічної підтримки цього виду діяльності.

Крім очевидних переваг, які полягають у створенні нових робочих місць, зниженні рівня безробіття, забезпеченні зростання ВВП та надходжень до бюджету, участі у розвитку місцевої інфраструктури, підприємництво забезпечує можливості для реалізації підприємницьких, організаційних та творчих здібностей, розробки та запровадження інновацій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів та послуг.

Share
Categories
штучний інтелект

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ І ПРАВО

Анастасія Петренко, КНЕУ

ВСТУП

Актуальність цього явища якнайкраще характеризує цитата виконавчого директора Google Сундара Пічаї: “Штучний інтелект — це нова електрика. Зовсім скоро нейронні мережі проникнуть у всі сфери життєдіяльності”.

Тема «Штучного інтелекту» сьогодні дедалі частіше виходить на перший план не тільки в галузі інформаційних систеем і технологій, але й у галузі права. Не секрет, що зараз у багатьох сферах штучний інтелект (ШІ) ефективніший за людину. Наприклад, ШІ-роботи швидше і точніше проводять нескладні (поки що) хірургічні операції.

Штучний інтелект – це унікальний продукт технічного прогресу, що дає змогу машинам вчитися, використовуючи людський і власний досвід, пристосовуватися до нових умов в рамках свого застосування, виконувати різнопланові завдання, які тривалий час були під силу лише людині, прогнозувати події й оптимізувати ресурси різного характеру.

Share