Categories
legal translator Modern legal English

 Legal Translator

A legal translator works with written legal documents; for example, contracts, briefs, patents, medical documents, and other court documents. ... To do this well, translators typically take more time than legal interpreters, though the time constraints vary by project and document, of course.
Share
Categories
страхове право

Закон “Про страхування” (текст)

проект

ПРОЕКТ

вноситься народними депутатами України

Гетманцевим Д.О., Аллахвердієвою І.В.

та іншими народними депутатами України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про страхування

Цей Закон регулює відносини у сфері страхування, визначає загальні правові засади здійснення діяльності зі страхування, надання посередницьких послуг і спрямований на посилення захисту прав та законних інтересів клієнтів, у тому числі споживачів, шляхом встановлення вимог до системи управління, платоспроможності страховиків, філій страховиків-нерезидентів на території України та розкриття ними інформації, встановлює вимоги до порядку укладання, обслуговування та виконання договорів страхування та перестрахування, врегульовує питання інформаційного забезпечення договорів страхування та перестрахування та дій, що передують їх укладанню, а також державне регулювання та нагляд у сфері страхування.

РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Share
Categories
переклад

ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ВИДИ (PDF)

Любченко М. І. Юридична термінологія: поняття, особливості, види: монографія / М. І. Любченко. — Харків: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ», 2015. — 280 с. ISBN 978-617-7266-19-7 Монографію присвячено загальнотеоретичній характеристиці юридичної термінології. Виявлено особливості підходів до розкриття ролі юридичної термінології у функціонуванні права. Визначено поняття, основні риси і види юридичних термінів, виконувані ними функції. Встановлено значення дефініцій у праві. Проаналізовано роль законодавчих і наукових юридичних термінів, особливості їх формування й основні напрями взаємодії між собою. Автором сформульовано вимоги, яким мають відповідати законодавчі терміни, й проаналізовано нормативно-правову базу України на відповідність ним. Для фахівців із загальнотеоретичних і галузевих юридичних наук, аспірантів, студентів.