Digital Single Market

Anastasia Yurchuk, FM-201, KNEU

Presentation

Nowadays the Digital Single Market Strategy is successfully implemented in Europe.

The European Union is digitizing its economy, anticipating an increase in the global impact of the latest technologies and increasing profits from e-commerce, data sharing and services. The realities of the global world dictate precisely such conditions for the modernization of economies and the creation of clear rules for the new innovation era. Moreover, the time for their implementation is short. Continue reading Digital Single Market

Share

Єдиний Цифровий Ринок

Анастасія Юрчук, ФМ-201, КНЕУ

Презентація

Нині в Європі успішно реалізується стратегія Єдиного цифрового ринку – Digital Single Market Strategy.

Європейський союз у прямому сенсі оцифровує свою економіку, передбачаючи збільшення глобального впливу новітніх технологій та зростання прибутків від електронної комерції, обміну даних та послуг. Реалії глобального світу диктують саме такі умови модернізації економік та створення чітких правил нової інноваційної епохи. Continue reading Єдиний Цифровий Ринок

Share

Відповідь на Задачу: кредитний договір

Відповідно до частин першої, другої статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).


За змістом статей 626, 628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Continue reading Відповідь на Задачу: кредитний договір

Share

Задача: кредитний договір

У лютому 2019 року Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (далі – ПАТ КБ «ПриватБанк»), правонаступником якого є АТ КБ «ПриватБанк», звернулося до суду з позовом, у якому зазначало, що 18 лютого 2013 року між ним та К. укладено договір про надання банківських послуг шляхом підписання відповідачкою анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг.

Позивач зазначав, що за умовами вказаного договору позичальник отримала кредит у розмірі 20 000,00 грн у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку. Своїм підписом у заяві відповідачка підтвердила, що підписана нею заява разом з Умовами та Правилами надання банківських послуг і Тарифами банку, які викладені на банківському сайті www.privatbank.ua складає договір про надання банківських послуг.

Continue reading Задача: кредитний договір
Share

LEGAL TECH В УКРАЇНІ

Катерина Слепченко, ФББ-201, КНЕУ

Презентація

Зміст:

  1. Що таке Legal tech?
  2. Перспективи впровадження legal tech
  3. Перспективи Legal Tech в Україні
  4. Legal Tech в Україні: інновації у юриспруденції
  5. Legal Tech: коли боти замінять юристів?
  6. Міжнародні успіхи українських проектів
  7. Конференція юридичних інновацій Legal Tech Kyiv 2017

Що таке Legal tech? Continue reading LEGAL TECH В УКРАЇНІ

Share