СУБ’ЄКТИ МАЛОГО Й СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ Й УКРАЇНІ: НОРМАТИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Володимир Мачуський

Мачуський В.В. Суб’єкти малого й середнього підприємництва в Європейському Союзі й Україні: нормативне визначення та класифікація (PDF)

Постановка проблеми. Всеохоплююча економічна інтеграція через формування транснаціональної системи господарства викликає інтернаціоналізацію виробництва, призводить до зростаючої інтенсивності міжнародних взаємозв’язків у сфері підприємництва. Вихід малих і середніх українських підприємств на європейський і світовий ринки через створену зону вільної торгівлі між Україною і ЄС, інвестиційний потенціал України як держави із 40 мільйонним населенням, привабливим людським капіталом і вигідним географічним розташуванням, об’єктивно викликають необхідність критичного переосмислення правового забезпечення діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва в сучасних умовах, вимагають уточнення категоріального апарату, який застосовується у межах правової регламентації діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва, надають значення питанням порівняльного дослідження правового статусу суб’єктів малого і середнього підприємництва в Європейському Союзі і Україні. Continue reading СУБ’ЄКТИ МАЛОГО Й СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ Й УКРАЇНІ: НОРМАТИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Share

Пошук авторів у Scopus (Web of Science)

Пошук авторів у Scopus здійснюється за посиланням:

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=&origin=AuthorProfile

Вводиться англійською Прізвище автора та/або ім’я чи ініціали. Якщо невідоме точне написання прізвища, доцільно зняти прапорець у полі

Continue reading Пошук авторів у Scopus (Web of Science)

Share

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ МДР (Юридичний інститут КНЕУ)

Попередній захист магістерських дипломних робіт студентів магістерської програми “Господарське судочинство” призначено на 19.09.2017 (вівторок). Час – 10:00.
Склад комісії:
Галіахметов І.А.
Марченко В.Б.
Чернега В.М.

 

Попередній захист магістерських дипломних робіт студентів магістерської програми “Правове регулювання економіки” призначено на 19.09.2017 (вівторок). Час – 10:00.
Склад комісії (група ЮПР-604зм):
Балюк І.А.
Сагайдак Ю.В.
Шаталова Л.М.

 

Попередній захист магістерських дипломних робіт студентів магістерської програми “Правове регулювання економіки” призначено на 19.09.2017 (вівторок). Час – 10:00.
Склад комісії (група ЮПР-605зм):
Кикоть П.В.
Замрига А.В.
Дядюк А.Л.
Share

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ

Володимир Мачуський

З моменту здобуття незалежності українська держава і суспільство існують у нових соціальних, економічних і правових умовах.

У сфері соціальних відносин змінились зміст і напрямки діяльності держави. Зміна економічних умов, зокрема, знайшла свій вияв у проголошенні Українською державою непорушності приватної власності і свободи підприємництва. Радянська держава, всі її органи діяли на основі соціалістичної законності,  а в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Нові умови існування держави і суспільства зумовили необхідність критичного переосмислення основних положень теорії права, зокрема вироблення нових або оновлення попередніх правових понять і категорій. Continue reading ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ

Share

The right to entrepreneurial activity in Ukraine

Volodymyr Machuskyy

The right to carry out business activities is guaranteed by the Constitution of Ukraine (hereinafter the Constitution).  So,  Art. 42 of the Constitution states that everyone shall have the right to entrepreneurial activity that is not prohibited by law.

Considering the fact that constitutional rights are guaranteed and can not be canceled (Art. 22 of the Constitution), it seems possible to assert with a high degree of confidence about the impossibility  of prohibition the constitutional right to business in any Ukrainian legal act because the constitutional norms in Ukraine have the highest legal force. Continue reading The right to entrepreneurial activity in Ukraine

Share

The Legal Aspects of Liberalization of Business Activity Establishing in Ukraine

The legal basis for liberalization of establishing a business in Ukraine due, in particular, two crucial factors:

  1. Principles of the internal policy of Ukraine;

2. The obligations of Ukrainian state in accordance with the Agreement on Association between Ukraine and the European Union.

According to Art. 7 of the Law of Ukraine “On the principles of the domestic and foreign policy” of 01.07.2010. [1] the creation of favorable conditions for businesses, simplifying business start-up and exit, reducing state intervention in economic activities of business entities, simplification of getting permits, reducing pressure on business by regulatory bodies is one of the basic principles of the domestic policy of Ukraine in the economic sphere.

Continue reading The Legal Aspects of Liberalization of Business Activity Establishing in Ukraine

Share

Пенсии, зарплаты, стипендии и налоги: что изменится в жизни украинцев с 1 января

Елена Романюк 
Новые законы касаются как рядовых граждан, так и бизнеса
С января 2017 года в нашей стране начинает действовать ряд новых законов, которые касаются жизни как рядовых украинцев, так и бизнеса. Речь идет о нововведениях в начислении заработной платы и пенсионном обеспечении, стипендиях и уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, акцизах, льготах и многом другом. “Апостроф” проанализировал основные из этих изменений.

Для населения

 
С 1 января, согласно закону “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” (№1058-15), в Украине запускается накопительная система выплаты пенсий.

Continue reading Пенсии, зарплаты, стипендии и налоги: что изменится в жизни украинцев с 1 января

Share

Правові Аспекти Лібералізації Заснування Підприємницької Діяльності в Україні

Володимир Мачуський

Правові засади лібералізації заснування підприємницької діяльності в Україні зумовлені, зокрема, двома визначальними чинниками:

1) засадами внутрішньої політики України; 2) обов’язками української держави відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 р. [1] створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення умов започаткування бізнесу та виходу з нього, зменшення втручання держави в економічну діяльність суб’єктів господарювання, спрощення системи отримання дозволів, зниження тиску на бізнес з боку контролюючих органів є однією з основних засад внутрішньої політики української держави в економічній сфері. Continue reading Правові Аспекти Лібералізації Заснування Підприємницької Діяльності в Україні

Share