Бали

ПМК:
  1. За систематичність і активність роботи на контактних заняттях - в межах 25 балів;
  2. Вирішення правових задач - в межах 25 балів;
  3. Написання і захист реферату - в межах 25 балів;
  4. Письмова контрольна робота - в межах 25 балів.
Share