Бали

Сесійний період: 

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях - в межах 20 балів;

Міжсесійний період:

Презентація - в межах 10 балів;

Реферат - в межах 10 балів;

Тести - 

Есе - 

Share