Бали

Сесійний період: 

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях - в межах 20 балів;

Міжсесійний період:

Презентація - в межах 10 балів;

Реферат - в межах 10 балів.

Іспит - в межах 60 балів
Бали за контактні заняття:
Андреєва К. - 20 балів;
Бабіч В. - 20 балів;
Бачек Н. - 20 балів;
Білеуш М. - 20 балів;
Бірюков А. - 20 балів;
Бобровник В. - 20 балів;
Болюбаш Б. - 20 балів;
Брагіна О. - 20 балів;
Гуртовенко Н. - 20 балів;
Густяк М. - 20 балів;
Дяченко В. - 20 балів;
Кеда А. - 20 балів;
Ковтун Д. - 20 балів;
Костюченко М. - 20 балів;
Куліш О. - 20 балів;
Малов Д. - 20 балів;
Мельник В. - 20 балів;
Могилевич М. - 20 балів;
Нестеренко Є. - 20 балів;
Нестеренко В. - 20 балів;
Никифорова Є. - 20 балів;
Олефір Д. - 20 балів;
Орлова Т. - 20 балів;
Папуша В. - 20 балів;
Романенко Б. - 20 балів;
Садчиков О. - 20 балів;
Свідерська Ю. - 20 балів;
Твердохлібова О. - 20 балів;
Тимошенко Т. - 20 балів;
Чепінога К. - 20 балів;
Шевчук І. - 20 балів;
Шимків В. - 20 балів;
Шинкар Д. - 20 балів;
Будь О. - 20 балів;
Грон Д. - 20 балів.
Share