Categories
business law малий бізнес/мале і середнє підприємництво

Бізнес-ангели. Особливості діяльності бізнес-ангелів. Бізнес-ангели в Україні.

Моцар Карина, Титюк Сергій, ФМ-201, КНЕУ

Презентація

1. Хто такі бізнес-ангели і чим вони відрізняються від венчурних інвесторів?

Ви – починаючий бізнесмен, винахідник нової технології або розробник унікального стартапу. У вас є комерційна перспективна ідея, команда однодумців, детально пророблений бізнес-план.

Не вистачає лише одного – коштів для реалізації своєї ідеї. Виникає закономірне питання – де їх знайти? Саме на цьому етапі вам допоможуть бізнес-ангели.

Бізнес-ангели (англ. business angel) – це приватні неформальні інвестори, що вкладають засоби в маловідомі молоді компанії, як правило, без застави, в очікуванні зростання їх вартості.

Вони отримали таку назву, тому що, крім них, мало хто наважується вкласти гроші в ризиковані проекти, можна сказати, що бізнес-ангели рятують молодих підприємців і їх компанії, які перебувають у тяжкому фінансовому становищі. Також, окрім фінансів, вони привносять в компанію цінніший вклад – досвід у сфері її діяльності і управлінські навички, чого, як правило, не вистачає компаніям на початкових стадіях, а також свої зв’язки.

Бізнес-ангели – це спроможні люди, що володіють не тільки фінансовими можливостями, але і колосальним досвідом по становленню і розвитку власного бізнесу.

Бізнес-ангели вкладають власні фінансові ресурси практично в ідеї, які в майбутньому можуть стати бізнес-проектами. Вони можуть інвестувати як від свого імені, так і через власні компанії. Основна перевага бізнес-ангелів перед традиційним банківським кредитом – приватні інвестори готові ризикувати. На відміну від банку, вони можуть надати як кредит на розвиток бізнесу, так і кредит на відкриття бізнесу. Крім того, вони беруть участь у бізнесі, дають професійні консультації, надають підтримку, адже вони безпосередньо зацікавлені в успіху підприємства. Недоліком бізнес-ангелів є обмежені можливості порівняно з банками. Основна особливість інвестування бізнес-ангелів – реінвестування отриманого прибутку для максимізації вартості компанії.

Отже, головні факти про бізнес-ангелів:

  • це професійні інвестори, які вкладають кошти в компанії на стадії «посіву» або «стартапу»;
  • це досвідчені бізнесмени, зазвичай чоловіки у віці від 45 років, які мають досвід управління і економічні знання;
  • кожен п’ятий бізнес-ангел – мільйонер.
  • Переважно бізнес-ангели не афішують свою діяльність і цінують анонімність.
  • За статистикою 99% бізнес-ангелів – чоловіки;

2. Правовий статус бізнес-ангелів в Україні.

Правове положення вітчизняних бізнес-ангелів законодавством не визначено, що є першою і найвагомішою причиною гальмування розвитку інституту приватного інвестування в нашій державі. Загальні положення, що містяться в Законі України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. №1560‑XII , який є спеціальним у сфері інвестиційної діяльності, лише в загальних рисах регулюють діяльність бізнес-ангела, що за своєю природою є інвестиційною, при цьому про такого суб’єкта інвестування інноваційних проектів у вищевказаному нормативному акті не йдеться. Основним завданням вітчизняного законодавця є створення сприятливого інвестиційно-правового клімату для бізнес-ангела. Причому ризиковий характер інноваційних проектів, в які вкладаються кошти «ангела», зумовлює необхідність вироблення ще більш гнучких підходів до заохочення та регулювання діяльності останніх, порівняно з інвесторами, що підтримують традиційні види бізнесу, отримання прибутку з яких, вочевидь, є більш надійним.

Приватний інвестор (бізнес-ангел) інвестує в проект (старт-ап), який через свою порівняно не велику вартість на ранніх етапах реалізації не цікавий венчурному фонду. Світовий досвід фінансування інноваційних проектів свідчить, що мінімальний розмір інвестицій венчурних фондів становить 2– 7 млн доларів, тоді коли приватний інвестор може вкладати від 5–10 тис. доларів. Це означає, що інвестиційна діяльність бізнес-ангелів направлена більшою мірою на підтримку малого та середнього бізнесу, а це безспірний факт, який свідчить про необхідність залучення у вітчизняну економіку «ангельських» інвестицій, що в майбутньому можуть стати ґрунтом, на якому виростуть стабільні та прибуткові інноваційні підприємства. Основними тезами при визначенні правового статусу бізнес-ангела в Україні є створення правового поля його діяльності та мінімізація обмежень, інакше навіть найменші перепони на його шляху можуть спричинити відсутність у нього подальшого бажання інвестувати власні кошти в ризикові інноваційні проекти і лише правова захищеність «ангельського» статусу, зацікавленість держави в підтримці розвитку приватного інвестування буде стимулом для інвесторів, як вітчизняних, так і іноземних.

Бізнес-ангелами можуть стати як фізичні, так і юридичні особи, причому останні не обов’язково повинні спеціалізуватися на інвестиційній діяльності.
Бізнес-ангелу фізичній особі, як вітчизняному, так і іноземному, достатньо володіти повною цивільною дієздатністю для здійснення інвестиції в інноваційний проект на території України. Статус підприємця для ангелів бізнесу є необов’язковим, оскільки, по‑перше, їх діяльність не має систематичного характеру, по‑друге, процедура реєстрації фізичної особи як підприємця передбачає затрати для бізнес-ангела, як часові, так і фінансові, по‑третє, статус підприємця передбачає сплату податків та пенсійних внесків, подання декларації про доходи – наслідки, що зменшують привабливість вкладення власних коштів
бізнес-ангелами в інноваційні проекти. Тож відсутність статусу підприємця, а отже, й статусу суб’єкта господарювання – не є перешкодою для осіб, що бажають стати ангелами бізнесу, як, власне, і факт наявності такого статусу, оскільки бажання підприємця інвестувати кошти може бути ще більш виправданим, виходячи з особливостей його діяльності, яка,
по суті, й може потребувати інноваційних проектів.

Слід наголосити, що ні Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. №1560‑XII, що визначає інвесторами громадян та юридичних осіб України та іноземних держав, ні Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. №93/96‑ВР, що визначає суб’єктами іноземних
інвестицій громадян іноземних держав, не встановлюють спеціальних вимог до статусу фізичної особи. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. №93/96‑ВР лише містить вимогу про повну дієздатність громадянина іноземної держави, що виступає в якості інвестора.
Питання щодо організаційно-правових форм бізнес-ангелів, що є юридичними особами, є більш цікавим. Оскільки постає ряд питань: чи не може бути
встановлено обмежень для окремих організаційних форм юридичних осіб, чи треба установчими документами передбачати можливість здійснення інвестування в інноваційні проекти, чи взагалі може юридична особа, що не спеціалізується на інвестиційній діяльності, здійснювати фінансування інноваційних проектів? По-перше, слід зазначити, що вітчизняне законодавство як для юридичних осіб України, так і для іноземних юридичних осіб не вимагає інвестиційної спеціалізації їх діяльності, що є застосованим і до бізнес-ангелів, оскільки при вимозі такої спеціалізації природа бізнес-ангелів нівелювалася і мали б місце лише вищезгадувані фонди венчурного фінансування, що, власне, і спеціалізуються на інвестиційній діяльності інноваційних проектів. Положення установчих документів бізнес-ангела, що міститиме вказівку на здійснення юридичною особою інвестиційної діяльності, очевидно, вказуватиме на
інвестиційну спеціалізацію такої юридичної особи, але, це не є перешкодою для юридичної особи стати ангелом бізнесу, якщо поряд зінвестиційною вона виконує різного роду господарську діяльність. Якщо ж юридична особа – ангел – здійснює разову інвестицію в інноваційний проект, то така діяльність не потребує внесення змін в установчі документи і розглядатиметься як правочин, вчинений уповноваженими на те особами.

3. Які бувають бізнес ангели – ТОП-5 основних видів

 Є кілька видів бізнес-ангелів.

Вид 1. Корпоративні ангели

Це колишні топ-менеджери великих міжнародних корпорацій, які при звільненні отримали солідну грошову компенсацію. Ці активи вони і використовують для інвестицій. Середній розмір капіталу корпоративних ангелів – близько $1 млн.

кожен потенційно успішний проект інвестори вкладають приблизно п’яту частину цих грошей. Корпоративні бізнес-ангели часто претендують на керівні ролі в компанії і курирують зазвичай тільки по одному стартапу.

Вид 2. Ангели-ентузіасти

Ентузіасти не відрізняються високим професіоналізмом і наявністю солідного досвіду в інвестиційній діяльності. Як правило, такі інвестори оперують невеликими сумами (приблизно $10 000).

Ангели-ентузіасти часто вибирають відразу кілька напрямків для інвестування і практично не беруть участь в управлінні і вивченні профілю компаній.

Вид 3. Підприємницькі ангели

Це найбільш активні бізнес-ангели, які паралельно з інвестуванням самі активно займаються комерцією.

Вкладають солідні суми ($200-500 тисяч) з метою зібрати перспективний інвестиційний портфель. На управління і керівництво у проектах, як правило, не претендують.

Вид 4. Мікрокеруючі ангели

Мікроменеджери фінансують відразу кілька стартапів, вважаючи за краще особисто займатися управлінням компаній. Зазвичай претендують на посади в раді директорів і активно цікавляться бізнес-планами.

Вид 5. Професійні ангели

Займаються інвестуванням коштів у проекти, в діяльності яких розбираються на професійному рівні. Розміри вкладень – середні (від 25 до 200 тисяч американських доларів). Схильні до спільного інвестування з іншими приватними особами.

Розрізнять наступні види початкових стадій проектів : до стартова (компанія ще не створена, інвестицій потребують науково-дослідні чи конструкторські розробки, маркетингові дослідження, бізнес-планування тощо); стартова (інвестиції необхідні для започаткування виробничої і збутової діяльності); початковий ріст (компанія на ранній стадії, якій не вистачає засобів для розвитку); розширення (стійко розвиваюча компанія, якій потрібне вкладення додаткових виробничих потужностей, вихід на нові ринки збуту); стійкий розвиток (міцні позиції на цільових ринках, стійкий прибуток і виплата дивідендів).

Серед найбільш вдалих проектів бізнес-ангелів Google, Apple, Amazon.com. Слід зазначити, що кошти, отримані бізнес-ангелами при виході з проектів, перевищили початкові вкладення більш ніж у 1000 разів.

Найбільша європейська мережа ангелів – European Business Angel Network (EBAN) – складається з 62 асоціацій інвесторів в 22 країнах Європи. В Україні цей вид діяльності з’явився не так давно. Асоціація приватних інвесторів України – єдине об’єднання приватних і корпоративних інвесторів з усіх регіонів України, яке є повноправним членом European Business Angel Network (EBAN).

У Асоціацію приватних інвесторів України входять близько 50 чоловік, але, за даними експертів, насправді в Україні приватних інвесторів значно більше. Просто вони намагаються не афішувати свою діяльність. Ця ситуація ускладнює підприємцеві пошук потенційного інвестора. З іншого боку, самі бізнес-ангели скаржаться на неефективність існуючих джерел інформації. Адже будь у них необхідна база даних, вони могли б профінансувати набагато більшу кількість проектів. Можливий варіант вирішення проблеми недоліку інформації – створення мереж бізнес-ангелів. Підприємцям це дасть можливість презентувати свій проект відразу багатьом потенційним інвесторам, а інвестори у свою чергу дістануть доступ до відповідної бази даних, в якій зможуть вибрати проекти, що цікавлять їх.

Отже, Україні доцільно створити потужну мережу бізнес-ангелів для залучення інвестицій у всі види бізнесу, що допоможе підняти країну з кризи та вивести на один рівень розвитку з провідними країнами світу. Залучення капіталу бізнес-ангелів є альтернативою стандартним формам інвестування.

4. Як залучити business angels – 5 простих кроків для полювання на бізнес ангела

Знайти бізнес-ангела завжди непросто: ідей та інноваційних розробок завжди більше, ніж грошей.

Перший рада стартаперам – шукайте такого інвестора, який розбирається у вашій темі і вже займався успішними фінансовими вкладеннями в подібні проекти.

Найбільш цінні і бажані бізнес-ангели – це смарт-інвестори (розумні інвестори), які не просто дають гроші, але допомагають цінними порадами та консультаціями. Корисно зустрічатися з інвесторами особисто: так простіше виявити взаємні очікування і розробити ефективну схему взаємодії.

Крок 1. Створюємо унікальну ідею

Нові ідеї не обов’язково повинні стосуватися якихось технічних винаходів або розробок. Іноді це просто інша точка зору на вже існуючі комерційні напрямки. Інновацією може бути, наприклад, новий формат кафе.

Творці унікальної ідеї повинні відповісти на головне питання: які вигоди обіцяє розробка проекту інвестору? В ідеалі розробникам не завадить мінімальне дослідження ринку в обраному ними напрямі. Тоді і спілкування з ангелами буде більш продуктивним.

Крок 2. Визначаємо аудиторію продукту

Варто заздалегідь з’ясувати, хто буде купувати ваш продукт, на яку аудиторію можна розраховувати. Широта ринку підвищує шанси на успіх.

Бізнес-ангели, як я вже говорив, зацікавлені в довгостроковій вигоді, тому в першу чергу вони звернуть увагу на ідеї, спрямовані на масового споживача.

Крок 3. Збираємо команду професіоналів

Претендентам інвестицій складно діяти поодинці. «Сольні» проекти повинні бути справді унікальними, щоб пробудити в інвесторів фінансовий інтерес. Набагато більше шансів у професійної команди.

Навіть самий геніальний винахідник або розробник стартапу потребує просування своєї ідеї. А значить, йому знадобиться менеджер, який подбає про грамотної реалізації проекту.

Крок 4. Складаємо бізнес-план

Відсутність бізнес-плану сильно ускладнює пошуки інвесторів. Якщо ви не розбираєтеся в комерційної стратегії і фінансових питаннях, замовте план в консалтинговій компанії. Це буде коштувати грошей, але зате на порядок підвищить ймовірність знайти щедрого бізнес-ангела.

Бізнес-план містить детальний опис продукту, інформацію про його собівартості, конкурентні переваги.

Крок 5. Спілкуємося з бізнес ангелом

Бізнес-ангели завжди ризикують, тому до вибору об’єктів інвестування намагаються підходити максимально ретельно.

Зазвичай спілкування з інвесторами відбувається на презентаційних заходах. Претенденти представляють свої проекти, ангели оцінюють їх і вибирають відповідні варіанти. Виступи керівників стартапів тривають не більше 10 хвилин: за цей час потрібно розповісти все найважливіше про свій проект.

5. Як стати бізнес ангелом – корисні поради починаючим інвесторам

А тепер кілька порад початківцям бізнес-ангелам.

Порада 1. Відразу відмовляйтеся від проекту, який вам не подобається

У інвесторів-новачків від великої кількості «перспективних» пропозицій на ринку розбігаються очі. Щоб уникнути помилок, треба відразу визначити інвестиційну стратегію.

Кращий варіант – вибирати ті напрямки, в яких ви розбираєтеся хоча б на базовому рівні. Якщо проект чимось не сподобався, краще відкласти його відразу – це заощадить і час, і гроші.

Порада 2. Цікавтеся справами компанії, в яку інвестуєте

Стратегія «інвестував і забув» не принесе бізнес-ангелам реального успіху. Виграють ті, хто активно цікавиться справами компанії, особисто спілкується з розробниками стартапів і менеджерами, вникає в усі тонкощі бізнес-плану.

Порада 3. Візьміть частину управлінських функцій на себе

Навички управління надзвичайно корисні в справі інвестування. Зазвичай творці стартапів слабо розбираються в справі керівництва бізнесом: ваша справа – допомогти їм грамотно розвивати і просувати проект.

Порада 4. Не допускайте недостатню інформованість

Слідкуйте за тим, щоб менеджери постійно постачали вас докладними відомостями про хід реалізації проекту.

Якщо ви відчуваєте, що ваші підопічні неохоче йдуть на контакт або надають занадто оптимістичну інформацію, наполягайте на професійному аудиті бізнесу.

Порада 5. Не бійтеся доінвестування з боку інших інвесторів

Новачкам корисно спілкуватися з іншими бізнес-ангелами і брати участь у спільних інвестиціях. Краще мати невелику частку в успішному справі, ніж поодинці займатися провальний проект.

Порада 6. Шукайте експертів за запропонованими технологіями

Експертна думка ніколи не буває зайвим. Якщо ви самі не розбираєтеся в сфері, якою займаєтеся, найміть професіонала і доручіть йому об’єктивне дослідження технічних або фінансових аспектів.

Порада 7. Відмовтеся від інвестування в напрями, в яких ви сумніваєтеся

Далеко не всі проекти розвиваються на повноцінний бізнес. Якщо у вас є сумніви в перспективності того або іншого напряму, краще взагалі не починати співпрацю з такими стартапами.

6. Професійна допомога в пошуках бізнес ангелів

Пошуки приватних інвесторів – справа клопітка і не завжди вдячна. Скористайтеся допомогою професійних компаній сайтів з пошуку бізнес-ангелів, і ваші шанси на успіх багаторазово зростуть.

Пропоную вибрати найбільш підходящий варіант з числа лідерів в цій області.

StartUpStep – майданчик, на якій підприємці зустрічаються з приватними інвесторами та представниками великих венчурних фондів. Новачки мають можливість заявити про свій проект, презентувати його і вийти на контакт з інвесторами. Найкращі проекти отримують іменний сертифікат учасника та можливість отримати приз за кращий стартап року.

«Ліга фінансових консультантів»   пошук бізнес-ангелів з декількох сотень приватних інвесторів і венчурних компаній. Реальний шанс почати свій бізнес для підприємців і розробників стартапів з нульовим фінансовим капіталом.

Сервіс допомагає також чинним бізнесменам знайти партнерів і розширити підприємницьку діяльність. Заявку можуть залишити на сайті усі бажаючі.

«Лабораторія інвестиційних проектів»   сайт для тих, хто хоче знайти інвестора або покупця на свою наукову розробку або бізнес-проект. Консультації, юридична та інформаційний супровід для розробників нових технологій.

Корпорація спеціалізується на інтелектуальних продуктах, але готова надати підтримку та пересічним підприємцям. Місія компанії – об’єднання зусиль для швидкого досягнення результату.

Залучення в проекти бізнес-ангелів – реальна можливість запустити свій бізнес і поставити його на ноги. Без додаткових вкладень навіть найбільш перспективні стартапи можуть загинути в зародковій стадії.

Користуйтеся нашими порадами щодо вибору інвесторів та не бійтеся йти на контакт. Будь-який бізнес потребує підтримки: ніколи не втрачайте шанс її отримати.

Бізнес-інкубатор як об’єкт інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва: правовий статус і класифікація

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.